Samemotstander: – Det å lære barn samisk er et overgrep

Det vekker sterke reaksjoner at Avisa Nordlys slipper til ufiltrerte løgner og samehets i kommentarfeltet. Sjefredaktøren i Nordlys lover å ta affære.

Samiske barn i Tromsø

BARN LÆRER SAMISK: Bildet er en illustrasjon. Barna på bildet har ikke noe direkte med innholdet i artikkelen å gjøre.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Artikkelen er oppdatert med ny kommentar fra sjefredaktør Helge Nitteberg

Sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys ble av NRK ble presentert en mindre alvorlig ytring enn det som er fakta. Derfor var hans første kommentar til saken ganske vag.

Han mener at denne saken er alvorlig.

Helge Nitteberg

I EN GRÅSONE: Sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg.

Foto: Ole Åsheim / Nordlys

– Det var alvorlig da jeg kommenterte ytringen første gang. Nå er det enda tydligere at vedkommende har fremsatt provoserende og for mange støtende påstander. Nå vil jeg si at vedkommende går for langt, sier Nitteberg.

Sjefredaktøren sier at avisa straks vil reagere.

– Denne ytringen NRK refererer til skal bort fra våre kommentarfelt. Vi vil også vurdere ytterligere tiltak, forklarer Nitteberg.

Har ikke moderatorene sviktet når slikt slipper gjennom?

– Det er jeg som sjefredaktør som har det fulle ansvaret, understreker Nitteberg.

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

Vær varsom plakaten 1.1

– Det skrevne ord er veldig sterkt

Tromsø idrettslags samfunnskontakt, Tom Høgli, er en av de som reagerer.

Tom Høgli

BER MEDIENE VISE ANSVAR: TILs samfunnskontakt Tom Høgli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg håper at alle medier er sitt ansvar bevisst. Det skrevne ord er veldig sterkt. Det kan både såre og gjøre enda verre skade enn det. Det å antyde at det å lære barn samisk er et overgrep, er ikke greit.

Høgli leder en kampanje, som skal forebygge samehets i Tromsø ved å synliggjøre samisk språk og kultur.

– Jeg vil at alle skal kunne være stolt av sin egen identitet. Vi er jo alle en del av det store laget her i Norge. Dette gjelder selvsagt også samene, understreker Tom Høgli.

Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

Vær varsom plakaten 4.3.

– Et sunnhetstegn at barn slutter med samisk på skolen

Tirsdag publiserte Avisa Nordlys artikkelen «Samisk lekkasje» i sitt digitale debattforum Nordnorsk debatt.

I artikkelen kommer avisa med sin forklaring på hvorfor en tredjedel av barna som lærer samisk i skolen vil slutte med samisk i løpet av skoleløpet.

Dette fremkommer i undersøkelsen «Den samiske lekkasjen i grunnskolen». Undersøkelsen er gjennomført av professor Øystein Vangsnes ved UiT Norges arktiske universitet.

«Det er et sunnhetstegn at barn sutter med samisk på skolen. Alle som velger å bosette seg i Norge må lære funksjonelt norsk. Det er et overgrep mot norske barn å pålegge de å lære et språk de ikke forstår, som ikke er i bruk og som er konstruert.

Blant annet dette skriver en person i ett av sine mange innlegg i kommentarfeltet. Vi har valgt å anonymisere personen fordi vi ikke har lyktes å komme i kontakt i vedkommende.

– Det er i hvert fall et misbruk av begrepet overgrep. Ved å kommentere dette er jeg litt redd for å legitimere slike utspill, sier Høgli.

– Sårende

Siv Eli Vuolab bor i Tromsø. Småbarnsmora reagerer på at Nordlys så lett slipper til ufiltrerte løgner og samehets.

Siv Eli Vuolab

TRIST OG SÅRENDE: Forelder Siv Eli Vuolab.

Foto: Pressebilde / Sametinget

– Det er veldig trist og sårende. En ting er at jeg som voksen leser disse kommentarene. Men de vil jo for alltid være tilgjengelig på nettet. Senere vil blant annet samiske barn kunne lese det og verre utspill om seg selv, minner Vuolab om.

Hun beskriver det å lese avisenes kommentarfelt som en selvtortur.

– Spesielt gjelder det kommentarfeltene i nordnorske aviser, påpeker Vuolab.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.