Hopp til innhold

Samiske velgere blir rødgrønnere

Andelen samer som mener at en rødgrønn regjering ledet av Jens Stoltenberg er best, har blitt større siden i vår.

Erna Solberg, Jens Stoltenberg

Hvem er best for det samiske folk: Solberg eller Stoltenberg?

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

48,7 prosent av de spurte svarer at en fortsatt Ap-SV-Sp-regjering ledet av Stoltenvberg, vil være det beste for det samiske folk. I april svarte 43,5 prosent det samme.

13,3 prosent mener at en Høyre-Frp-regjering ledet av Erna Solberg vil være best for samene. I april var denne andelen 11 prosent.

Vet-ikke gruppen er redusert fra 26,7 prosent til 21,7 prosent.

Det er Sentio som har utført målingen for NRK Sápmi, og 600 personer i Sametingets valgmanntall er spurt:

«Hvilket regjeringsalternativ vil være det beste for det samiske folk?»

Alternativer

April 13

Sept. 13

Fortsatt Ap-SV-Sp-regj. ledet av Stoltenberg?

43,5%

48,7%

Borgerlig samlingsregj. med H og Frp ledet av Solberg?

11%

13,3%

Ren mindretallsregjering med Ap?

4,7%

8%

Ren mindretallsregjering med Høyre?

7,2%

8,3%

Vet ikke

26,7%

21,7%

Oppslutningen fra samiske velgere om en rødgrønn-regjering har dermed økt. Høyres nestleder Jan Tore Sanner var i vår overrasket over målingen, mens Aps partisekretær Raymond Johansen syntes resultatene var gledelige.

Små bevegelser

Blant sametingsvelgerne er det forholdsvis små bevegelser mellom de ulike regjeringsalternativene de fikk forelagt i undersøkelsen.

Det er noen færre NSR-velgere nå enn det var i april som mener at en rødgrønn-regjering er det beste. Noen flere NSR-velgere mener nå at en ren Ap-regjering er best sammenlignet med april-målingen. Det samme gjelder for en ren Høyre-regjering.

Nordkalottfolkets velgere er mest delt i spørsmålet om hvilket regjeringsalternativ er det beste for det samiske folk.

Tallene i parantes i tabellen under er fra målingen i april.

Regjeringsalternativ - partipreferansen

Parti

Ap-SV-Sp-regj.

H-Frp-regj.

Ap-mindretall

H-mindretall

Vet ikke

NSR

60,7 (62,1)

4,1 (3,2)

4,9 (2,1)

9 (5,3)

21,3 (17,9)

Ap

75,5 (73)

3,8 (2)

16 (9)

0,9 (2)

3,8 (11)

Frp

7,1 (4,8)

67,9 (66,7)

 

7,1 (4,8)

17,9 (19)

Sp

68,4 (88,9)

 

5,3

10,5

15,8

Høyre

12,9 (10,3)

29 (24,1)

6,5 (3,4)

32,3

19,4 (20,7)

Nordkalott.

37

25,9

14,8

3,7

18,5

Árja

63,6 (50)

9,1 (6,3)

9,1 (6,3)

9,1 (12,5)

9,1 (6,3)

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.