NRK Meny
Normal

Samiske språk trues av fraflytting

De samiske språkene i Finland trues av at samene flytter sørover.

Finsk og samisk flagg

Det er vanskelig for samiske barn i hovedstadsregionen å få samiskopplæring.

Foto: Montasje: Dan Robert Larsen / NRK

Mer enn halvparten av de samiske barna i Finland bor nå utenfor den samiske regionen i Finland.

De bor i områder der samiskopplæring er vanskelig tilgjengelig.

– Truet utenfor den samiske regionen

Bevaring av de samiske språkene var en hard kamp fram til 1960-tallet. Etter krigen ble språket truet av assimileringspolitikk, men nå er urbaniseringen en større trussel.

Irja Seurujärvi-Kari

Irja Seurujärvi-Kari er bekymret for de samiske språkenes framtid.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Fra begynnelsen av forrige århundre var det tydelig at flere og flere samer flyttet til byene, opplyser Irja Seurujärvi-Kari, som underviser i samisk språk og kultur ved Universitetet i Helsingfors.

Fire kommuner lengst i nord tilhører den samiske regionen i Finland. I denne regionen har samisk språk og kultur en lovbeskyttelse.

– Den samiske språkloven i Finland beskytter bare de samiske språkene i den samiske regionen, opplyser Seurujärvi-Kari.

Regjeringen i Finland satte for et år siden fokus på situasjonen, og satte da i gang et program for revitalisering av samiske språk. En arbeidsgruppe ble da nedsatt og det forventes at rapporten kommer i begynnelsen av dette året. Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak for å bedre språksituasjonen til samene og å opprette et samisk senter i Helsinfors-området.

– Hvis det ikke blir noe støtte for språkopplæring utenfor hjemmet, så vil ikke språket føres videre i de neste generasjonene. Hvis den neste generasjonen ikke snakker språket, så vil språket dø ut, fastslår Seurujärvi-Kari.

– Fem elever lærer østsamisk

Seurujärvi-Kari tror at det haster med å prøve å redde det samiske språket i Finland. Hun sier at foreldre allerede er klare over problemet og at de gjerne vil være med på å videreføre språkkunnskapene til neste generasjon.

Samisk er ikke et naturlig språk å kommunisere på i urbane omgivelser, og derfor er det en stor fare for at språket ikke føres videre til neste generasjon.

De truede språkene enaresamisk og østsamisk er allerede nede i kun noen få hundre språkbrukere. Det er kun fem elever som lærer østsamisk i grunnskolen i hele Finland.

Lørdag ble en historisk for samene i Finland: Da tok forsvarte Irja Seurujärvi-Kari sin doktorgrad i samisk ved Universitetet i Helsingfors.

Få samisklærere

Linda Länsman er en av de få samisklærerne i hovedstadsregionen. Hun flyttet sørover for ti år siden. Hun jobber nå i en skole i bydelen Kulosaari i Helsingfors.

En av hennes oppdrag er blant annet å lære samisk til 6-åringen Joika Partti.

Joika er heldig fordi opplæring i samisk språk er ikke lett å få for samiske barn i denne regionen, selv om det estimeres at det bor flerehundre samiske barn her.

– Hvis en av foreldrene snakker finsk, så snakkes det finsk hjemme og derfor lærer ikke barna samisk, forklarer Linda Länsman til Yle .