Samiske språk i Nordland blir løftet

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll løftet Nordlands samiske identitet under urfolkskonferansen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet. – Det lulesamiske navnet på Nordland er Nordlánnda. Nordland fylke er det eneste fylket i Norge som ivaretar det lulesamiske språket spesielt. Derfor er det viktig for oss å bygge opp under det lulesamiske språket og identiteten, sier Norvoll i en pressemelding på Nordland fylkeskommune sine nettsider og forteller videre at Nordland har startet et program for å styrke de minste av de de samiske språkene; lulesamisk, pitesamisk og sørsamisk.

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet
Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK