NRK Nyheter samisk valgbakgrunn
Illustrasjon: NRK

Samiske saker i valget 2019

Oppsummert

NRK Sápmi dekker lokalvalgene av de 12 samiske forvaltningskommunene og de fem bykommunene Oslo, Trondheim, Bodø, Tromsø og Alta.

Søk i valgresultatene
Oza válgabohtosiid

 • Eahpečielggas gii sátnejođiheaddjin

  Loabágis Romssa fylkkas ii leat vel čielggas gii šaddá sátnejođiheaddjin. Dálá sátnejođiheaddji Guovddášbellodaga Bernhardt Halvorsen ii loga Bargiidbellodaga váldán singuin oktavuođa.

 • Slik blir kommunestyret i Hamarøy

  Disse 17 ble valgt inn til kommunestyret: Britt Helen Kristoffersen (Sp), Leif Harald Olsen (Sp), Øyvind Johansen (Sp), Johanne Ellingsen (Sp), Are Robert Strand (Sp), Heidi Birgitta Andersen (Sp), Asbjørn Ellingsen (Frp), Heidi Marie Kalvåg (H), Filip Mikkelsen (H), Jan-Folke Sandnes (H), Lars Filip Paulsen (H), Elin Eidsvik (Ap), Tommy Kristensen (Ap), Ann Irene Sæter (Ap), Terje Øien (Ap), Miriam Paulsen (V), Tone Ellingsen (SV). Det viser rapporten fra den endelige opptellingen.

  Avduking av samisk skilt i Hamarøy
  Foto: Sander Andersen/NRK
 • Bargiidbellodaga válgagohccin

  Geahča video.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  193 071 jienastanvuoigatvuođalačča.
58 %leat jienastan
Buot  111 455 jienas ledje 36 599 ovdagihti jiena, namalassii
33 %ovdagihtii jiena
Buot 111 455 jienas dáppe ledje
3 078guoros jiena
dáppe ledje
12 listta válggas
Politisk kommentator, Lars Nehru Sand, om de første tallene.
Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er ikke fornøyd med resultatet, og fikk spørsmål om han er den riktige til å lede partiet.

Ap gjør et historisk dårlig valg – Sp blir valgvinner