NRK Meny
Normal

Disse skal jobbe for et planlagt helsesenter

Sametingsrådet har utnevnt samiske representanter til arbeidsgruppa for et helsesenter i Nord-Salten, til tross for at Tysfjordordføreren hevder at arbeidet med senteret har stoppet opp.

Hugo Kalstad, Lars Filip Paulsen og Anna Kuoljok

Disse personene representerer samene i saken om å bygge et tverrkulturelt distriktmedisinsk senter på Drag i Tysfjord. Fra venstre Hugo Kalstad (leder for Salten sameforening-NSR), Lars Filip Paulsen (høyrepolitiker i Sametinget og opposisjonspolitiker i Tysfjord kommune), Anna Kuoljok (medlem av Tysfjord demensforening)

Foto: Simon Piera Paulsen og Harrieth Aira

Sametingsrådet har nå utnevnt tre samiske representanter til arbeidsgruppa som skal forankre det tverrkulturelle distriktsmedisinske senteret (TDMS) i Nord-Salten i tre kommunestyrer, skriver Sametingsrådet i en pressemelding.

– Vi tok på oss arbeidet med å fasilitere en meningsfull dialog mellom partene i arbeidet med likeverdige helsetilbud i lulesamisk område, og jeg mener at oppstarten av arbeidsgruppa er et tilfredsstillende resultat av vårt engasjement, sier Sametingsråd Henrik Olsen.

Jobber ikke videre med TDMS

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen

– Vi kommer ikke til å jobbe videre med TDMS, det er ikke det vi har satt i gang med, forteller Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Sander Andersen/NRK

Tysfjordordfører Tor Asgier Johansen fortalte i forrige uke til NRK at kommunen har andre planer når det gjelder å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen.

– Vi kommer ikke til å jobbe videre med TDMS, det er ikke det vi har satt i gang med. Men vi blir å se på mulighetene når vi bygger ut Dragstunet (i dag omsorgsboliger og avlastningsboliger, red.amn.) om det er noe vi kan samkjøre med Sametinget for å få gode, likeverdige helsetjenester.

Forventer forankring av TDMS

Henrik Olsen

I utnevningsvedtaket understreker vi at vi forutsetter en innstilling fra kommunene der de ikke på forhånd har konkludert med et resultat av arbeidsgruppas arbeid, sier Sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen

Sametingsrådet forventer med vedtaket at kommunene i samarbeid med de samiske representantene i utvalget nå starter med mål om å forankre TDMS i kommunestyrene i Tysfjord, Steigen og Hamarøy.

– Dette er arbeidsgruppas mandat, og alle parter må nå gå inn i prosessen med dette som utgangspunkt. I utnevningsvedtaket understreker vi at vi forutsetter en innstilling fra kommunene der de ikke på forhånd har konkludert med et resultat av arbeidsgruppas arbeid, sier Sametingsråd Henrik Olsen.

Representanter oppnevnt

Sametingsrådet oppnevner følgende representanter fra det lokale samiske samfunnet til å delta i arbeidet sammen med ordførerne fra Steigen, Tysfjord og Hamarøy:

  • Anna Kuoljok, med personlig vara: Inga Karlsen
  • Hugo Kalstad, med personlig vara: Nils O. Nilsen
  • Lars Filip Paulsen, med personlig vara: Lars Magne Adreassen

Oppnevning av representantene skjer på bakgrunn av Sametingsrådets avtale med ordførere i Steigen, Hamarøy og Tysfjord, der utvalget sammen med representanter fra det lokale samiske samfunnet skal gjennomgå prosjektutkastet til tverrkulturelt distriktsmedisinske senter, med mål å fremme en sak for kommunestyrene i alle tre kommuner, skriver Sametingsrådet i vedtaket.