Samiske perspektivet lite med

I rapporten om å endre kommunestrukturen i Ofoten-regionen er det samiske perspektivet lite i fokus.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsråd Ann Mari Thomassen (NSR)mener dette er et åpent spørsmål, og hun bekymrer seg over at ikke forskningsinstituttet som har kommet med en rapport om kommunestruktur i Ofoten-regionen i dag, ikke har utredet noe om det samiske perspektivet i en eventuelt endret kommunestruktur.

Nasjonalt nivå

Som eneste kommune i Ofoten-regionen er Tysfjord med i samisk språkforvaltningsområde. En slik utredning bør skje på nasjonalt plan siden det berører flere kommuner i landet, sier sametingsråden.

– Det er ikke problematisert noe om konsekvensene eller forholdet til samisk språkforvaltningsområde der Tysfjord kommune er med i dag, det sier utredningen ikke noe om. Så det er ennå åpent om hvordan det kommer til å bli. Det som er viktig for Sametinget er at en utredning om samisk språkforvaltning skjer på nasjonalt plan siden det er flere områder i landet som har kommuner som er med i samisk språkforvaltningsområde, og som blir berørt av endret kommunestruktur.

Også andre perspektiver

Thomassen ser det som viktig at alle samiske perspektiver hensyn tas ved en endring av kommunegrensene.

– At det samiske perspektivet er med, er viktig, slik at kommunene må sikre samisk språk, kultur og samfunnsliv. At det vises og utvikles.

Mangler

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen

Foto: Sander Andersen / NRK

Thomassen får støtte fra Tysfjord-politiker Filip Mikkelsen (H) som fra sitt ståsted ser på mangler som han ikke fått svar på før en endelig konklusjon foreligger.

– Det er ikke problematisert noe om forholdet til samisk språkforvaltning der Tysfjord kommune er med i dag. Det sier utredninga ingenting om. Det mangler, slik jeg ser det.

– Vi må førts drøfte rapporten i kommunestyret før vi tar stilling til hva vi gjør. Etter mitt skjønn bør Sametinget sterkere i bildet for å utrede konsekvensene for alle andre kommuner som er med i språkforvaltningsområdet. Sametinget bør ta ansvaret og kanskje gjøre en egen utredning.

Du kan lese hele rapporten fra Telemarksforskning her

Tysfjord kommunestyrets vedtak:

Ofoten regionråd ba kommunestyrene i deltakerkommunene avklare om de ønsker å sette i gang en slik utredning.

Regionen har én kommune som er med i samisk språkforvaltningsområde. Det er fjordkommunen Divtasvuodna/Tysfjord. Tysfjord kommune har i sitt vedtak om kommunestruktur bedt om at det også må ses nærmere på kommunens geografiske tilknytning, og at de samfunnsmessige konsekvenser av endret kommunestruktur inngår, herunder hensynet til forvaltningsområde for samisk språk.