Samiske konfirmanter samles igjen til leir

Samiske konfirmanter samles fra i morgen og ut uka til den tredje landsdekkende samiske konfirmantleiren i Norge. Samisk identitet og kristen tro står i fokus.

Samisk konfirmantleir
Foto: Roger Manndal, NRK

Konfirmantleiren har 22 deltakere fra menigheter i de tre nordligste bispedømmene. Leiren arrangeres på Vatnlia leirsted ved Bodø fra torsdag 3. mars til søndag 6. mars.

I pite- og lulesamiske områder

Konfirmantene skal delta i trosopplæring med gudstjenesteverksted og aktiviteter ute og inne. En hel dag skal tilbringes på Drag i Tysfjord kommune, i pite- og lulesamiske områder.

Det er lagt opp til at de tre samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk skal brukes under hele leiren, ved siden av norsk.

Unge ledere

Det legges vekt på en tilrettelegging av opplæring, aktiviteter og fritid, som gjør at alle opplever seg inkludert i et samisk trosfellesskapet under hele leiren, skriver Kirkerådet i en pressemelding.

Målet er å ha deltakere fra hele landet. Samisk kirkeråd har over år utdannet unge ledere ved å arrangere samiske ungdomshelger. Samiske unge ledere er sentrale medarbeidere ved konfirmantleiren.

Samisk konfirmantleir planlegges og gjennomføres som et samarbeid mellom Samisk kirkeråd, menigheter der det bor samer og de tre nordligste bispedømmene.

Samiske konfirmanter
Foto: Vaino Rensberg / NRK