NRK Meny
Normal

Støtter ikke innskjerpingen

Samiske kommuner støtter ikke nytt lovforslag som gjør det vanskeligere å få dispensasjon til å kjøre utenfor merkede løyper. Kautokeino kommune vil be om et eget møte med Direktoratet for naturforvaltning.

Anton Dahl
Foto: Kjell Are Guttorm / NRK Sami Radio

- Jeg ser med engang at lovforlsaget er tilpasset de som bor i Sør-Norge. De bruker naturen til fritidsaktivitet. Lovforslaget passer ikke oss som lever av naturen, sier Anton Dahl, fungerende ordfører i Kautokeino.

GULDAL: Eai doarjjo lága

Ber om et eget møte

På fredag ble det nye lovforlaget sendt ut på høring. Om loven vedtas blir det i Finnmark vanskeligere å få dispensasjon til å kjøre utenfor merkede løyper.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår også at fylkesmannen overtar myndigheten til å gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring.

- Vi lever av naturen og dette kan vi bare ikke godta. Vi må sikre kommunens innbyggere. Vi vil be om et møte med Direktoratet for naturforvaltning om dette, sier Dahl.

- Vi fulgte ikke loven

Ingrid Smuk Rolstad, ordfører i Tana er heller ikke fornøyd med at kommunenes dispenasasjon-myndigheten kan bli fratatt. Allikevel ble hun ikke så veldig overrasket over lovforslaget.

- Det er uheldig, men jeg ser at mange kommuner, blant annet Tana, ikke fulgte motorferdsel-loven og at myndighetene så sett seg nødt til å se på dette. Allikevel tror jeg ikke lovforslaget går lett igjennom. Om det gjør det, så har vi et par merkander, sier Smuk Rolstad.

Flere kommuner i Finnmark, blant annet Karasjok, Kautokeino og Tana, har i liten grad fulgt pålegg fra fylkesmannen i Finnmark om innskjerping av dispensasjonspraksisen.