Samiske interesser utredes

Et konsulentfirma skal på tre uker finne ut hvilke konsekvenser det er for den samiske befolkningen dersom hovedstasjonen for jagerfly blir lagt til Evenes.

F16 jagerfly

Ill.foto

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Det er Forsvarsdepartementet som har bestilt konsekvensutredningen, som skal legges fram innen tre uker.

Dette forundrer den samiske befolkningen som bor i området. Historiker Thomas Andersen mener at det ikke er lagt av nok tid til denne utredningen.

– Jeg tolker det slik at når man satser tre uker til et så viktig arbeid, så er det å gå med harelabb over akkurat det her.

Andersen mener at forsvarsdepartementet burde ta konsekvensene av denne utbyggingen mer på alvor.

LES OGSÅ: Vil ha kampflybase til Evenes

– En del av en større rapport

Seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet Asgeir Brekke sier at konsekvensutredningen som er bestilt er kun en liten del av en større helhet.

– Det er viktig for oss i forsvarsdepartementet å understreke at denne rapporten som kommer fra et konsulentfirma er et grunnlag i den store baseutredningsrapporten.

Brekke påpeker at hele utredningsrapporten skal på en helt alminnelig høring i midten av mars.

Forsvarsdepartementet har også vært i samtaler med Sametinget på administrativt nivå.

– Dette er gjort for å kunne sette fokus på hvordan vi skal kunne håndtere de samiske interesser rundt Evenes flyplass best mulig, avslutter Brekke.

Korte nyheter

 • 500 bázahusa Oslo čoakkáldagas

  Muhtin čoakkáldagas Oslo Universitehtas leat 500 olbmo bázahusa 50 iešguđetge riikkain. Čoakkáldat ii leat rabas almmolašvuhtii, ja dát bázahusat soitet leat čoggon eahpeehtalaččat. Nu čállá Khrono.

  – Ollu dáin bázahusain bohte koloniijain ja eamiálbmogiin, dadjá Kulturhistorjjálaš musea vuosttašamanueanssa, Jon Røyne Kyllingstad Kronoi.

  Universitehta lea dál guorahallamin čoakkáldaga, oažžun dihtii oppalašgova bázahusain ja bázahusaid historjjá birra, ja go dat lea dáhkkon de árvvoštallet mo daid viidásabbot hálddaša.

  Universitetet i Oslo
  Foto: Dina Johnsen / NRK
 • Suomas divraseamos elrávdnji

  Elrávdnjehaddi lea divrras buot golbma davviriikkain, muhto Suomas lea dál buot divraseamos.

  Elrávdnjemárkan dat stivre hattiid, ja dan vuođđu vuolgá luonddus.

  Go eai leat biekkat, de unno bieggafápmobuvttadeapmi, stuorra eanut buvttadit unnit jiekŋuma geažil, ja dasa lassin leat alla boaldámušhattit Eurohpás.

 • Árvvoštallá váidit Norgga stáhta

  Mearrasámiid guolástussearvi árvvoštallá váidit Norgga stáhta, go sin mielas ii leat stáhta geavatlaččat háliidan duođaštit ahte mearrasámiin leat guolástanvuoigatvuođat avádagas. – Jus vuoigatvuođat ja guolli galggaš ruovttoluotta guovlluide, de ferte diggái, Arne Eriksen. Bivdu jođiheaddji. Geahča olles ášši:

  Næringsorganisasjonen Bivdu vurderer å stevne staten for å få rettighetene tilbake og fisken tilbake til kyst- og fjordområdene.