– Samiske institusjoner får ikke nok

Staten gir ikke nok penger til at samiske institusjoner kan utvikle seg.

Sametinget

Hit til Sametinget kommer det for lite penger til samiske institusjoner, mener Aili Keskitalo.

Foto: Sametinget

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Den norske stat hindrer utviklingen av samiske institusjoner ved å ikke bevilge nok penger. Det mener Aili Keskitalo, parlamentarisk leder i NSR.

Blir forsømt

Regjeringen har som mål å overføre mer makt til Sametinget.

Sametinget vegrer seg for å påta seg ansvar for flere institusjoner fordi det ikke følger med nok penger, mener opposisjonsleder Keskitalo.

– Slik klarer staten å hindre Sametingets muligheter til selvbestemmelse ved å forsømme Sametinget og institusjonene som er underlagt tinget, sier hun.

Godtar ikke påstanden

Raimo Valle

Raimo Valle.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Regjeringens statssekretær for samiske saker, Raimo Valle (Ap), er uenig med Keskitalo. Han sier Sametingets budsjett øker år for år.

– Jeg godtar ikke påstanden om at vi ikke bevilger nok over budsjettet. Tallene i statsbudsjettet viser at Sametinget årlig får mer penger.

Må få utviklingsmulighet

Keskitalo viser til at siden Beaivváš-teateret ble lagt under Sametinget har budsjettveksten stoppet opp i forhold til andre teatre i Norge som er underlagt staten.

– Jeg mener at staten må gi Sametinget mulighet til å utvikle de samiske institusjonene, sier Aili Keskitalo.

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars (Árja) sa nylig til NRK Sápmi at det beste for de samisk videregående skolene i Karasjok og Kautokeino er å forbli underlagt staten.