Brystkreft-tabu: Delte bekymringer med speilet i stedet for andre

Å fortelle sine barn at man har kreft er noe av det verste man kan gå igjennom, sier tidligere kreftpasienter. Nå vil Brystkreftforeningen få mer åpenhet rundt brystkreft blant samer.

Ansiktsbilde av Susanne Elisabeth Siri

VIL GI ANDRE DET HUN IKKE FIKK SELV: Etter å ha møtt hovedstyret til Brystkreftforeningen bestemte Susanne Elisabeth Siri seg for å ta likeperson-kurs. Hun vil være den personen for andre som hun ikke hadde selv da hun gikk gjennom brystkreft.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

«Gierddahatta, gierddahatta. De don birget.» er en kjent samisk frase. Det betyr at man skal tåle mye og stå imot, så klarer man seg. Det er ikke alltid enkelt. Iallfall ikke om du har kreft.

– Jeg gikk lei av høre folk si hvor sterk jeg er. Det handler ikke om at man er sterk. Det handler om at dette er noe man må igjennom, sier Susanne Elisabeth «Nanna» Siri.

Kvinnen fra Guovdageaidnu/Kautokeino fikk brystkreft i 2013. Hun sier at å snakke om sykdom, spesielt kreft, mer spesifikt brystkreft, er tabu i mange samiske samfunn.

Symbolet til Brystkreftforeningen festet på oransje jakke

BRYSTKREFTFORENINGEN: Dette er symbolet til Brystkreftforeningen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– I mangel på noen å snakke med tok jeg meg selv i å kjefte på meg selv i speilet, forteller Nanna. Å snakke strengt til seg selv var noe psykologen hennes ba henne om å slutte med.

Hun er en av få samiske kvinner som har snakket åpent om brystkreft.

Nå har Brystkreftforeningen startet et initiativ for at flere i samiske miljøer skal kunne gjøre det samme.

– Brystkreftforeningen har sett på at det samiske miljøet har utfordringer når det gjelder brystkreft, sier styreleder for Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne.

– Tenk om du måtte snakke om din helse på engelsk?

– Derfor ønsket vi kontakt med det samiske miljøet, og samtidig ha hovedstyremøtet i flotte omgivelser i Kautokeino, legger hun til.

Utne sier at i den forbindelse er likeperson arbeidet viktig. En likeperson er en som har opplevd brystkreft. Jobben til en likeperson er å snakke med personer som går gjennom brystkreft.

Susanne Næss Guttorm, Aili Keskitalo og Ellen Harris Utne ser alle inn i kamera utendørs

BEHOV FOR Å SNAKKE: Ut ifra den historien som «Nanna» fortalte mener Ellen Harris Utne (t.h.) at hun hadde hatt behov for en likeperson å dele erfaringer med. Brystforeningens styreleder mener Nanna vil kunne bli en god likeperson. På bildet er Utne sammen med sametingspresident Aili Keskitalo og Miss Norway Susanne Næss Guttorm.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

En slik person hadde ikke Nanna.

– Nei, jeg hadde ikke det. Og i senere tid har jeg sett hvor bra det hadde vært å ha noen å snakke med brystkreften min om. På mitt eget språk, samisk, sier Nanna.

Det er anerkjent at kultur- og språkforståelse er viktig innen helse.

– Bare tenkt deg om du som norsktalende måtte ordlegge deg på engelsk om det som er vanskeligst for deg? Det å kunne uttrykke seg på sitt eget språk er utrolig verdifullt, understreker Nanna.

Forbundet med «ganding»

Leder for Samisk legeforening Maret Lajla Nedrejord sier at hun ikke kjenner til noen radiologer eller brystleger som snakker samisk.

– Samiske pasienter vil ikke mase, altså ikke være til byrde. Dermed kan det oppstå misforståelser i møte med helseapparatet, sier Nedrejord.

Maret Lajla Nedrejord til høyre, utendørs i Kautokeino.

STORE MANGLER: Fastlege og leder for Samisk legeforening Maret Lajla Nedrejord mener det er behov for egen samisk kreftsykepleier i forbindelse med Samisk helsepark.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Hun opplever at det er mye taushet rundt kreft og psykisk helse i samiske miljøer. Dette kan ha sammenheng med at man fra gammelt av forbandt disse sykdommene med ganding.

Altså at sykdommen er påført som en slags forbannelse og dermed er en skam å snakke om.

Miss Norway mistet sin mor til kreft

Miss Norway, samiske Susanne Næss Guttorm (21) fra Kárášjohka/Karasjok, er Brystkreftforeningens nye ansikt utad.

Guttorm opplevde å miste sin mor til kreft da hun var bare 4 år gammel.

Susanne Næss Guttorm utendørs i Kautokeino

HADDE BEHOV FOR HJELP: Miss Universe Norway Susanne Næss Guttorm (21) ønsker å vise unge at det er mulig å finne hjelp om man trenger det, slik hun gjorde.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Familien ville ikke at det skulle snakkes om kreften med barna. Man skulle ikke gjøre oss triste, forteller Guttorm.

Hun ønsker å bidra til å hjelpe unge som er i lignende situasjon.

– Jeg fikk ikke den hjelpen jeg trengte da jeg var barn. Det var ingen støtte til meg og søsteren min, forteller hun. Nå har hun i voksen alder oppsøkt hjelp på egen hånd, og opplever hvor dyrebar den er.

Pårørende til kreftsyke eller kreftofre bør ha et eget støtteapparat mener Miss Universe kandidaten.

– Det at vi ikke fikk den hjelpen har gjort at selv i dag så snakker jeg og søsteren min nesten aldri om vår mors død sammen.

– Det verste jeg har vært igjennom

Sametingspresident Aili Keskitalo møtte Brystkreftforeningen i Kautokeino. Hun understrekte at samiske miljøer er forskjellige. I noen miljøer er det ikke uvanlig å snakke om helse.

– Men det er en forventning om at den samiske kvinnen skal være sterk, sa Keskitalo.

Sametingspresidenten har selv hatt kreft. Hun hadde en annen type en brystkreft, og var tydelig beveget da hun åpent fortalte om sin opplevelse til møtet.

Aili Keskitalo svært beveget mens hun åpent forteller om sin sykdomshistorie

RØRT: Sametingspresident Aili Keskitalo snakker åpent om sin sykdom. Hun sier at bare det samisk ordet på kreft «Borasdávda» er stigmatiserende. Ordet betyr sykdommen som spiser deg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det å skulle fortelle sine barn at mamma har kreft. Det er det verste jeg har vært igjennom.

Sametinget har satt søkelyset på å snakke om tabubelagte temaer i samiske samfunn.

Også Nanna hadde vanskelig for å fortelle sine barn om sykdommen.

– Jeg kjente meg igjen i Ailis beskrivelse. Nå angrer jeg på at jeg ikke var mer åpen med barna, for de skjønte for eksempel ikke hvorfor jeg av og til kunne være sint tilsynelatende uten grunn, sier Susanne Elisabeth «Nanna» Siri.

Brystkreftforeningens styre sammen med gjester stilt til bilde utenfor Thon i Kautokeino

SAMLET I SAMISK OMRÅDE: Hovedstyret til Brystkreftforeningen sammen med inviterte gjester.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Viesádijt gåhttju ságajda suohkanav hábbmitjit

  – Suohkana viesáda má ietja dán bargguj oassálassti åvddånahttemulmijt biedjat, ja dåjmajt åvddånbuktet dán sebrudakoassepládnaj. Dan diehti li viesáda árvvalusá ájnnasa. Dav tjállá Hábmera suohkan næhttabielen, ja gåhttju viesádijt álmmuktjåhkanibmáj. Dajna li viesáda maŋen sebrudakplánav hábbmimin. Suohkan gåhttju viesádijt rabás mielajn boahtet oassálastátjit. Tjåhkanibme l Ulvsvágen 26. biejve dán máno. Koronadåjma dal tjåhkanimen bærrájgåtseduvvi, valla jus e aktak sidá jalik máhte boahtet, de tjåhkanibme strijmmiduvvá.

  Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Stor betydning for ekstra penger til samiske barnehager

  Sametingsrådet øker satsene for samiskspråklig kompetanse i tilskuddsordning for samiske barnehager og avdelinger. Sámetingsrådet gir 16 000 kroner ekstra for inntil to samiskespråklige ansatte. I tillegg øker de etableringstilskuddet med 200 000 kroner innen tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid.

  – Vi styrker innsatsen for rekruttering og samisk språk i samiske barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  For den samiske barnehagen i Hamarøy, Vuonak mánájåroj, kommer dette godt med for å kunne satse på språkprosjekter de har ønsket. Barnehagen, som oversatt til norsk bærer navnet "Fra fjorden", ønsker å jobbe med et større prosjekt om fiske og havet.

  – Det har en veldig stor betydning og er veldig gledelig, sier barnehagestyrer Charlotte Paulsen om Sametingets ekstrabevilgning.

  Les på lulesamisk her.