De beste barnehagene er samiske

Samekommunen Kautokeino har blant landets beste barnehager, og foreldrene er godt fornøyde med tilbudet.

Barnehageansatte maler på gangvei i Beazediva Mánáidgárdi, Beazediva barnehage

Leder Inga Berit S. Skum (t.v.) og kollega Sanna Vuomajoki forteller om høy motivasjon i Beazedievá Mánáidgárdi i Kautokeino.

Foto: Nils John Porsanger

Ifølge Kommunebarometeret 2018 har Kautokeino kommune landet beste barnehager. Kommunen ligger i år på topp foran Sømna kommune i Nordland og Tokke kommune i Telemark.

Barnehageleder sitter på barnesykkel på gangvei

Inga Berit S. Skum mener godt samarbeid med foreldre gir godt barnehagetilbud.

Foto: Nils John Porsanger

– Vi har arbeidet over lang tid med ansatte, barn og foreldre for å utvikle og styrke tilbudet. Da gir det dette en veldig god følelse og motivasjon til å arbeide videre med kvalitet og innhold, sier Inga Berit S Skum ved Beazedievá Mánáidgárdi.

Fornøyde foreldre

Tall fra Barnehagefakta.no viser at foreldre i Kautokeino er godt fornøyde med tilbudet i kommunen.

Det er statistikk som forelder Ragnhild Buljo kan bekrefte. Hun har selv barn i Beazedievá Mánáidgárdi. Men hun blir overrasket og glad over at den nå rangeres som en av landets beste.

Smilende forelder Ragnhild Buljo.

Forelder Ragnhild Buljo er glad for et godt samisk innhold i barnehagen.

Foto: Nils John Porsanger

– Er det sant, Norges beste barnehager? Jeg er godt fornøyd med tilbudet. Det er jo en helt vanlig barnehage egentlig. Men her formidles de samiske tradisjonene og det samiske hverdagslivet på en god måte.

Barnehagen er kommunens største, med 41 barn. Totalt har Kautokeino kommune 166 barn fordelt på fire kommunale og to private barnehager; med et gjennomsnitt på 4,9 barn per ansatt.

God pedagog-dekning

Samisk høgskole er lokalisert i Kautokeino, og bidrar til fagutdanning innenfor barnehagesektoren. Kommunal virksomhetsleder Britt Ørnebakk i Kautokeino sier dette samarbeidet er viktig.

– Vi har litt færre barn per voksen enn landsgjennomsnittet. Det er også flere som utdanner seg til barnehagelærer ved høgskolen her. Det bidrar til at de blir værende og som gjør at pedagogandelen i kommunen blir høy, sier Ørnebakk til barnehage.no.

Samiske barnehager er berettiget til særskilte tilskudd fra Sametinget, noe Kautokeino kommune nyter godt av. For 2018 har Sametinget satt av 7,5 millioner kroner til utvikling av innhold og kvalitet i samiske barnehager.