De beste barnehagene er samiske

Samekommunen Kautokeino har blant landets beste barnehager, og foreldrene er godt fornøyde med tilbudet.

Barnehageansatte maler på gangvei i Beazediva Mánáidgárdi, Beazediva barnehage

Leder Inga Berit S. Skum (t.v.) og kollega Sanna Vuomajoki forteller om høy motivasjon i Beazedievá Mánáidgárdi i Kautokeino.

Foto: Nils John Porsanger

Ifølge Kommunebarometeret 2018 har Kautokeino kommune landet beste barnehager. Kommunen ligger i år på topp foran Sømna kommune i Nordland og Tokke kommune i Telemark.

Barnehageleder sitter på barnesykkel på gangvei

Inga Berit S. Skum mener godt samarbeid med foreldre gir godt barnehagetilbud.

Foto: Nils John Porsanger

– Vi har arbeidet over lang tid med ansatte, barn og foreldre for å utvikle og styrke tilbudet. Da gir det dette en veldig god følelse og motivasjon til å arbeide videre med kvalitet og innhold, sier Inga Berit S Skum ved Beazedievá Mánáidgárdi.

Fornøyde foreldre

Tall fra Barnehagefakta.no viser at foreldre i Kautokeino er godt fornøyde med tilbudet i kommunen.

Det er statistikk som forelder Ragnhild Buljo kan bekrefte. Hun har selv barn i Beazedievá Mánáidgárdi. Men hun blir overrasket og glad over at den nå rangeres som en av landets beste.

Smilende forelder Ragnhild Buljo.

Forelder Ragnhild Buljo er glad for et godt samisk innhold i barnehagen.

Foto: Nils John Porsanger

– Er det sant, Norges beste barnehager? Jeg er godt fornøyd med tilbudet. Det er jo en helt vanlig barnehage egentlig. Men her formidles de samiske tradisjonene og det samiske hverdagslivet på en god måte.

Barnehagen er kommunens største, med 41 barn. Totalt har Kautokeino kommune 166 barn fordelt på fire kommunale og to private barnehager; med et gjennomsnitt på 4,9 barn per ansatt.

God pedagog-dekning

Samisk høgskole er lokalisert i Kautokeino, og bidrar til fagutdanning innenfor barnehagesektoren. Kommunal virksomhetsleder Britt Ørnebakk i Kautokeino sier dette samarbeidet er viktig.

– Vi har litt færre barn per voksen enn landsgjennomsnittet. Det er også flere som utdanner seg til barnehagelærer ved høgskolen her. Det bidrar til at de blir værende og som gjør at pedagogandelen i kommunen blir høy, sier Ørnebakk til barnehage.no.

Samiske barnehager er berettiget til særskilte tilskudd fra Sametinget, noe Kautokeino kommune nyter godt av. For 2018 har Sametinget satt av 7,5 millioner kroner til utvikling av innhold og kvalitet i samiske barnehager.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK