Hopp til innhold

Samiske AWG-ledere har fått nok

Arbeid med Arctic Winter Games i kun fritiden tærer på kreftene til samiske idrettsledere. To av dem teller på knappene.

Berit Ranveig Nilssen og Aslak Paltto

Berit Ranveig Nilssen og Aslak Paltto har ledet Team Sápmi i i flere år. Nilssen vurderer å gi seg, mens Paltto vurderer sin fremtid. Hovedbildet er fra den samiske troppens innmarsj under åpningsseremonien i Fairbanks 15. mars i år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har vært leder for den samiske AWG-troppen i to perioder, de vil si de tre siste vinterlekene. Alt arbeidet blir gjort i fritiden og det er utrolig mye forberedelsesarbeid før samisk ungdom og samiske ledere kan bli med i AWG. Dette tar både mye tid og masse krefter, forklarer Berit Ranveig Nilssen.

Nesseby-kvinnen er leder av Samenes idrettsforbund Norge og i kraft av dette ledervervet er hun også leder for Team Sápmi i Arctic Winter Games.

– Mye å tenke på

Dette betyr å forberede alt som har med rundt 45 samiske deltakere, ledere og trenere sin reise, opphold og deltakelse i AWG å gjøre.

– Alle deltakerne skal få mange forskjellige beskjeder. Skolene til deltakerne skal få informasjon. Det må søkes om midler fra forskjellige institusjoner og diverse sponsorer. I og med at vi reiser sammen med Team Greenland, så må det også holdes en tett dialog med dem. Vi må bli enig om tidspunkter, billettpriser og andre praktiske forhold som har med reisen å gjøre. I tillegg må det jo ordnes med hver enkeltes reise mellom hjemplassen og København. Hver enkelt deltaker må også meldes inn som deltaker til rett tid, opplyser Nilssen.

Samiske medaljevinnere

Samiske AWG-deltakere markerte seg positivt under årets leker og tok mange medaljer.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

I forbindelse med at AWG denne gang ble holdt i Alaska, USA, var det også spesielle utfordringer med visumsøknader for hver enkelt deltaker.

– Det er mye pirk og ekstraarbeid. Alt skal gjøres innenfor forskjellige tidsfrister og hver enkelt av de reisende må følges opp før reisen er i orden. Kontakten blir da holdt både per e-post og telefon. I tillegg er de fleste av deltakerne mindreårige og derfor må vi ha foreldrenes underskrifter hver gang noe skal organiseres. Vi må også påse av hver enkelt deltaker har alle forsikringer i orden, sier Nilssen.

Til AWG 2014 i Fairbanks hadde Team Sápmi meldt på 35 utøvere, 24 langrennsløpere, ni fotballspillere og to kulturdelegater. En stor del av disse er mindreårige. Alle skal tas godt vare på i løpet av hele den halvannen uka en AWG-reise varer.

– Det er mye å tenke på. Det er viktig at alle får rett informasjon og at de har det trygt og godt på AWG-turen, understreker Nilssen. Hun sier at mye av AWG-arbeidet blir gjort i fritida, helgene og feriene.

Nilssens løsning på det hele er at det bevilges midler til å betale lønn til den som skal lede arbeidet med Team Sápmi i Arctic Winter Games.

– Det må sikres finansiering av AWG-arbeidet også fra finsk og svensk side. Det samiske laget representerer hele Sápmi, og nå er det også ytret ønske om at russiske samer skal få være med. Det er en stor utfordring med finansieringen fra finsk og svensk side, fordi de aldre vet sikkert om det i det hele tatt finnes midler for dette, forklarer Nilssen.

– På tide med nye koster

Aslak Paltto fra Enare har vært finsk representant i den samiske AWG-komiteen siden 2007. Han har også en periode som leder for komiteen bak seg.

Han sier han gjerne tar gjenvalg, men at det hadde vært på tide å overlate denne jobben til noen andre hvis noen er klare til å overta.

– Jeg er ikke lei av jobben, men jeg mener det hadde vært på tide å gi stafettpinnen videre til en annen. Jeg sitter inne med mye kunnskap, som jeg gjerne vil videreføre til den som måtte ønske å fortsette med dette arbeidet, sier Paltto.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arctic Winter Games - sameflagg

Arctic Winter Games betyr mye for samenes selvfølelse og stolthet. Samiske klær og flagg hører med i dette bildet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Til våren holder Samenes idrettsforbund et nytt idrettsting. Da skal blant annet et nytt AWG-utvalg oppnevnes.

– Da får jeg håpe at nye folk føler seg kallet og at de kan stille som kandidater, sier Aslak Paltto.

Kan ikke love mer penger

Sametinget i Norge er hovedfinansiøren av samenes deltakelse i Arctic Winter Games. I forbindelse med lekene i Fairbanks 15. til 22. mars var sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) tilstede.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har full forståelse for at det går en grense for hvor mye et enkeltmenneske kan gi av sin tid til frivillig arbeid. Jeg vet også at det er et stort ansvar å planlegge og å lede reisen for så mange samiske ungdommer i utlandet. Samtidig er det beklagelig både for Samenes idrettsforbund og for den samiske AWG-deltakelsen hvis både Berit Ranveig Nilssen og Aslak Paltto nå slutter. Begge sitter inne med mye kunnskap, som det kan være vanskelig å erstatte på kort sikt, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten sier at samisk deltakelse i AWG er veldig viktig for samisk selvfølelse.

– På denne måten kan vi få være med å konkurrere med andre fra de arktiske områdene og få en slags «OL-følelse», sier Keskitalo.

Hun kan imidlertid ikke her og nå love ekstramidler til det samiske AWG-arbeidet.

– Til våren skal vi ha drøftinger med Samenes idrettsforbund om veien videre når det gjelder AWG. Da er finansiering en av tingene som skal tas opp. Blant annet blir det viktig å få med Finland og Sverige i det videre løpet. Da får vi se hva vi kan bevilge av midler, forklarer Aili Keskitalo.

Korte nyheter

 • Boaldámušhattiid vulos ovdal elrávdnjedoarjaga

  Boaittobeale guovlluin beroštit eambbo hálbbidit boaldámušhattiid go elrávdnjedoarjagis. Nu čájeha NAF iskkadeapmi.

  – Olu guovllusuohkaniin, erenomážit Davvi- ja Gaska-Norggas gos elrávdnjehaddi lea leamaš hálbbibut, dovdojit boaldámušhattit ruhtadillái eambbo go dan maid elrávdnji lea dáhkan dán rádjai. Nu čilge NAF preassahoavda, Ingunn Handagard.

  Ingunn Lauritzen Handagard i NAF
  Foto: NAF
 • UNN vuollebáza stuorru

  Farga lea Davvi-Norgga Universitehtabuohcciviesus 300 miljovnna ruvnnu vuollebáza. Vuollebáza lea sturron 50 miljovnnain dan rájes go stivrračoahkkin lei muhtin vahkkuid dás ovdal. Ekonomiijadirektevra Lars Øverås dadjá hástaleaddji dilli, ja olles organisašuvdna lea bargame áššiin. UNN-stivrras lea čoahkkin gaskavahkku, ja ekonomiija lea fáddán.

  UNN Tromsø
  Foto: UNN
 • Eanet ruoššat háliidit Norgii

  Eanet ruoššalaččat leat maŋimuš beivviid jearran leago vejolaš Norgii boahtit Stuorravuovddi bokte, Facebook ja ruošša appa Telegram bokte.

  Finnmárkku politiijaid dieđuid mielde eai boahtán ruoššalaččat rájá badjel sotnabeaivve, ja lea leamaš jaskat guktui beale rájá mannan vahkkoloahpa.

  Grenseovergangen til Russland, Storskog
  Foto: Kristina Kalinina / NRK