NRK Meny
Normal

Samiske aviser får mindre støtte: – Angrep på samisk ytringsfrihet og demokrati

Tilskuddet til samiske aviser blir redusert med 4,1 millionar kroner. Samisk forlegger- og avisforening mener at det ikke vil være økonomisk mulig å drifte to samiske dagsaviser med den foreslåtte budsjettrammen.

Illustrasjon av samiske aviser

Når det gjelder tilskuddet til samiske aviser, viser regjeringen til at tildelingen har blitt mer enn doblet de siste 10 årene, fra 11,6 millionar kroner i 2004 til 25 millioner kroner i 2014.

Regjeringen mener derfor at det er rom for en reduksjon av den direkte mediestøtten.

«Angrep på ytringsfrihet»

Geir Wulff

Geir Wulff, redaktør i Ságat, er leder i avisseksjonen i Sálas Samisk forlegger- og avisforening

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Avisseksjonen i Sálas Samisk forlegger- og avisforening mener at Regjeringens forslag til kutt i pressestøtten til samiske aviser er et dramatisk angrep på ytringsfrihet og demokrati i det samiske samfunnet.

«Regjeringa Solberg foreslår å kutte i den samiske pressestøtten med 4,1 millioner kroner (vel 16 %) i 2015. Korrigert for forventet prisstigning på 3,3 % medfører dette en realnedgang på om lag 5 millioner kr i forhold til 2014. I tillegg vil regjeringa innføre moms på papiraviser, noe som vil koste de samiske avisene 0,5 million kr.»

Det skriver avisseksjonen i Sálas i en pressemelding. Geir Wulff, redaktør i Ságat, er leder i denne seksjonen.

Ber at Stortinget sikrer fortsatt drift

«Det har vært bred enighet på Stortinget om å sikre et mangfold av medier i Norge med høy kvalitet og uavhengig journalistikk. Norge har høstet internasjonal anerkjennelse for sin modell med samisk pressestøtte som har gitt to dagsaviser for landets urfolk», skriver Sálas.

Avisseksjonen i Sálas ber om at Stortinget sikrer fortsatt drift av de to samiske dagsavisene Ávvir og Ságat ved å videreføre bevilgningen minst på indeksregulert 2014-nivå. Helst vil de ha rom for realvekst.

«Stortinget må sikre at Norge fortsatt kan være et fyrtårn i verdenssamfunnet når det gjelder reell ytringsfrihet og demokrati, også for minoriteter og urfolk. 200 år etter riksforsamlingen på Eidsvoll har også det samiske folk behov for og krav på en differensiert dagspresse.»

Vil legge om pressestøtten

Regjeringen foreslår også en reduksjon i produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedium på 50 millioner kroner sammenlignet med 2014. Regjeringen vil legge om pressestøtten over tid og samtidig redusere støttenivået.

– Regjeringen har som mål å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak. Selv om vi har tradisjoner for å leve med en statssubsidiert kritisk presse i Norge, vil avisene bli mer redaksjonelt uavhengige dersom de blir mindre økonomisk avhengige av staten, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I internasjonal sammenheng ligger tallet på aviser og utgiverstader stabilt på et svært høyt nivå i Norge. I tillegg kommer nye distribusjonskanaler for redaksjonelt innhold og enkelte nyhetstilbud som bare blir publisert på internett.

Selv om avisbransjen er i en krevende omstilling til digital formidling, økte driftsoverskuddet i avisbransjen med nær 19 prosent i fjor. Også de 140 avisene som mottar produksjonstilskuddet hadde et langt bedre år i 2013 enn i 2012.

– Tallene stemmer ikke for samiske aviser

Wulff sier at regjeringa begrunner kuttforslaget med 19 % økte driftsoverskudd i avisbransjen og bedre år for avisene som mottar produksjonstilskudd, men dette gjelder ikke for den samiske avisbransjen. Ávvir og Ságat hadde tilsammen 593.000 i underskudd (før skatt) i 2013.

– Her har regjeringa brukt et ostehøvelprinsipp og tatt tall fra norsk presse som overhode ikke stemmer med realitetene for samisk presse. Men hva gjør man ikke for å finansiere millionskattelette til de rikeste i Norge, spør Wulff.