Samiske artikler øker

Nordsamiske artikler øker i Wikipedia, og har nå 4567 artikler.

Wikipedia logo
Foto: NRK

Det er Wikipedia Norge som har det samiske tilbudet. Wikipedia er et flerspråklig prosjekt som arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle mennesker. Det er en uavhengig organisasjon med en assosieringsavtale med Wikipedia-stiftelsen i USA. Organsisasjonen støtter prosjekter på bokmål, nynorsk og samisk.

I likhet med nordsamisk Wikipedia har stiftelsen generelle formål og målsettinger er å utviklie og vedlikeholde et fritt og åpent nettilgjengelig leksika, sitatsamlinger, lærebøker og andre samlinger av dokumenter, informasjon og informasjonelle databaser på alle verdens språk. Alt dette er gratis for publikum. Det samme formålet er for de nordsamiske artiklene også.

Norsk Wikipedia

Alle kan bidra

Wikipedia ønsker at alle som vil og har mulighet til å sette inn opplysninger og artikler, gjør det, slik at informasjonsmaterialet blir større. Man har også mulighet til å redigere artikler hvis man ser at artiklene ikke har korrekte opplysninger.

Den siste tiden har flere og flere oppdaget og begynt å bruke nordsamisk Wikipedia, og artikkel registeret øker fordi mange tar seg til til å skrive forskjellige opplysninger dit.

Vil man vite mere om samiske organisasjoner, kjente personer, eller steder, så har man etterhvert fått mulighet til det, også i nordsamisk Wikipedia.