– Vi har mye å lære av Morales

Saia Stueng (17) fra Karasjok gjorde alt hun kunne for å få snakke med Bolivias president, Evo Morales, og greide det til slutt.

Fikk møte Evo Morales

Saia Stueng fikk treffe Evo Morales
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Jeg måtte kjempe mye for å få snakke med Morales. Det virket som om Sametinget og president Egil Olli gjorde alt for å hindre meg å snakke med han. Jeg vet ikke om vår president vil at de unges stemme skal høres.

Stueng forteller at ungdomsorganisasjonen, Noereh!, som hun representerer vil at samisk ungdom skal samarbeide med ungdom fra Bolivia.

– Må samarbeide

For å få dette budskapet frem til presidenten, så gjorde hun alt hun kunne for å komme i kontakt med presidenten. Etter at pressekonferansen var ferdig og president Morales var på tur ut av Sametinget, så grep hun tak i han og fortalte budskapet.

Saia Stueng møtte president Morales

Saia Stueng fra Karasjok fortalte prsident Evo Morals at urfolksungdom må samarbeide.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Det er viktig at også urfolksungdom møtes, og ikke bare presidentene. Hvis ikke vi unge står sammen, så er jeg redd for at urfolk ikke har noe fremtid.

President Morales ble begeistret for ordene til den unge jenta, og lovte holde kontakt med Sametinget om de utfordringene som er viktige for ungdom.

Fikk frem budskapet

Videre forteller den unge jenta at hun følte at hun måtte stå frem.

– Jeg tenkte at presidenten må få høre det vi samisk ungdom står for, og at samarbeid er viktig. Siden det ikke var andre unge som kom til Sametinget for å snakke med Bolivias President, så gjorde jeg det.

Saia Stueng er begeistret for måten Evo Morales fikk frem budskapet sitt på.

– Det var spesielt for meg å se han snakke om hvor viktig det er for alle at vi lever i pakt med naturen. De sterke ordene som han brukte gjorde virkelig inntrykk. Han inspirerte meg å fortsette med det arbeidet jeg gjør for å få frem urfolkspolitikk.

– Olli har mye å lære

Stueng mener at sametingspresident Egil Olli har mye å lære av Morales.

– Vi trenger en president som inspirerer og ikke bare snakker. Det er viktig at Olli blir flinkere å bruke urfolksperspektiv når han jobber med viktige saker, og tør å si med sterke ord det han står for.

Saia Stueng sa direkte til Bolivias president at han er et godt forbilde for urfolk over hele verden, og at hun håper at sametingspresidenten også blir det.

– Kan ikke sammenliknes

Egil Olli

Egil Olli har ikke ambisjoner å bli en slik president som Morales

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Sametingspresident Egil Olli hørte ordene til Stueng, og mener at det blir feil å sammenlikne han med Morales.

– Jeg tror der er vanskelig å bli et forbilde for hele verden, slik Morales er, og jeg har heller ingen ambisjoner om å bli det. Men jeg jobber så godt jeg kan for den samiske befolkningen, og andre urfolk.

Korte nyheter

 • Vuorbbesávadusá Prinsæssaj

  Le gus Diggeluttene birra gullam? (Prinsæssa l má iesj namáv biedjam). Diedá gus Prinsæssa Ingrid Alexandra l Vuonarijka gilppusav akti vuojttám?

  Ja diedá gus rinsæssa Ingrid Alexandra berus Snapchat, valla Tik-Tokaj ij lijkku?

  Dat de åvddån bådij TV-prográmman mij bierjjedak iehkeda NRKan sáddiduváj.

  Sæmmi prográmman de aj Sámi joatkkaskuvla oahppe Gárasjågån sávvin prinsessav vuorbbe biejvijn. Ja Kajsa Balto lij maŋen aktan KORKajn vuorbbesávaduslávllagin.

  Gehtja iesj!

  Prinsessen 18
  Foto: Skjermdump / NRK
 • Vanntsa prinsessa namán

  Vanntsa mij galggá merragáttev dutkat, oadtju dal prinsessa namáv. Da la Merradutkaminstituhtta ja Nuortta universitiehtta ma de libá nammagilppusav almodam. Akta oajvvadusájs lej de «Prinsesse Ingrid Alexandra».

  – Stuorra guddne l vantsav oadtjot mij la prinsessa namán – nuorravuoda namma mij aj árbbedábijt guoddá, javllá merradutke Nils Gunnar Kvamsø Merradutkaminstituhta næhttabælláj.

  Ola Staverløkk Trøndelágas vuojttij gilppusav, ja sån de javllamánon gåhtjoduvvá gå de dát 35 miehttara guhka vanntsa Bådådjon gástaduvvá. Vantsa sijddahámnna l Råmså stádan.

  Prinsesse Ingrid Alxandra og "Prinsesse Ingrid Alexandra"
  Foto: Ida Bjørvik/Det kongelige hoff/LMG Marin
 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK