Samisk tradisjon mot norsk lov i Høyesterett

Skal det være lov å drepe rein ved å stikke den i hjertet? Samisk tradisjon mot norsk lov i Høyesterett i dag.

Kontroversiell reinslakt
Foto: Dyrevernalliansen

Høyesterett skal behandle samisk sedvanes gjennomslagskraft i forhold til dyrevernloven.

– Har gjort i generasjoner

Bakgrunnen er at en reineier 21.september 2005 på Hatter i Kvalsund avlivet et reinsdyr ved å stikke en rett kniv gjennom brystet og inn i hjertet på dyret. Reinen var dermed ikke bevisstløs før kniven ble benyttet, og ble ved dette utsatt for unødig lidelse, het det i anmeldelsen.

– Dette er noe vi har gjort i generasjoner og fremdeles gjør, sa reineieren i lagmannsretten.

Frifunnet, senere dømt

Reineieren ble frifunnet i Indre Finnmark tingrett. Etter at saken var oppe i Hålogaland lagmannsrett ble han imidlertid dømt for å ha overtrådt dyrevernloven.

– Norsk lov har forrang fremfor samiske sedvaner, sa førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark, etter at reineieren ble dømt til 5.000 kroner i bot for å ha slaktet rein i strid med dyrevernloven.

– Lang samisk tradisjon

Reineierens advokat Trond Biti mener slaktemetoden har en lang samisk tradisjon og derfor må godkjennes. Derfor anket han saken til Høyesterett.

– Saken er prinsipiell, ellers hadde ikke Høyesterett tatt saken, sier Biti. Han sier at det er utfordrende å jobbe med en sak hvor samisk sedvane stilles opp mot norsk lov.

– Jeg er spent på hvordan spørsmålene blir i Høyesterett, sier Biti.