Samisk tastatur for smarttelefoner er klart

– Samisk er hverdagsspråket for mange. Mulighet for samisk på smarttelefon gjør hverdagen enklere for den samiske befolkningen og styrker det samiske språket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samisk tastatur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer fredag en gratis app som gjør det mulig å få samisk tastatur på smarttelefoner.

Foto: Giellatekno

Samiske språk inneholder mange spesialtegn. For å skrive samisk på smarttelefoner kunne man finne de ulike tegnene ved å bytte mellom flere ulike språktastaturer for å skrive én tekst. Dette er svært tungvint.

Gratis app

Jan Tore Sanner prøver det samiske tastaturet

Jan Tore Sanner prøver det samiske tastaturet

Foto: Privat

I dag ble et nytt tastatur med samiske tegn både for Android- og Iphone-brukere lansert. Tastaturet støtter alle de samiske språkene som er i bruk i Norge i dag, både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I tillegg kan tastaturet brukes av skoltesamiske-, pitesamiske- og enaresamiske brukere. Tastaturet lanseres som en gratis app.

– Smarttelefonen blir stadig viktigere for oss både privat og på jobben. Med samisk tastatur blir det enklere å kommunisere på samisk. Dette er bra for den enkelte og for utviklingen av de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Enklere å bruke samisk

– Nå gjør teknologien det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk for mange, og jeg håper særlig ungdom tar i bruk det nye tastaturet, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer tastaturet i dag og de samiske veiviserne er tilstede ved lanseringen.

Det er språkteknologisenteret Divvun ved Universitet i Tromsø som står bak tastaturet. Senter for samisk språkteknologi har bidratt i utviklingsarbeidet. Løsningen kan også benyttes av andre minoritetsspråk.

– Divvun gjør et svært viktig arbeid for å utvikle teknologiske løsninger for de samiske språkene, sier Sanner.

Informasjon om hvordan tastaturet kan lastes ned finnes på Divvuns nettsider.

Tastaturet «Samiske tastaturer» kan lastes ned gratis i Google Play fra i dag og i Appstore fra mandag 15. desember. Etter hvert oppgraderes de med flere muligheter - som ordretting og ordfullførelse.

Nordsamisk app gitt ut nylig

Det er bare en måned siden det ble gitt ut en app for nordsamisk tastatur . Den er blitt laget av sivilingeniør Tim Valio fra Kautokeino, som utviklet den på fritida. Den er godkjent av Appstore og lagt ut for salg for 21 kroner.

Ungdom kritiserte da at de må betale for å bruke samisk , mens norsk ungdom får gratis norsk tastatur på mobiltelefonene. De mente at Sametinget burde kjøpe appen og tilby den gratis.