Hopp til innhold

Samisk tastatur for smarttelefoner er klart

– Samisk er hverdagsspråket for mange. Mulighet for samisk på smarttelefon gjør hverdagen enklere for den samiske befolkningen og styrker det samiske språket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samisk tastatur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer fredag en gratis app som gjør det mulig å få samisk tastatur på smarttelefoner.

Foto: Giellatekno

Samiske språk inneholder mange spesialtegn. For å skrive samisk på smarttelefoner kunne man finne de ulike tegnene ved å bytte mellom flere ulike språktastaturer for å skrive én tekst. Dette er svært tungvint.

Gratis app

Jan Tore Sanner prøver det samiske tastaturet

Jan Tore Sanner prøver det samiske tastaturet

Foto: Privat

I dag ble et nytt tastatur med samiske tegn både for Android- og Iphone-brukere lansert. Tastaturet støtter alle de samiske språkene som er i bruk i Norge i dag, både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I tillegg kan tastaturet brukes av skoltesamiske-, pitesamiske- og enaresamiske brukere. Tastaturet lanseres som en gratis app.

– Smarttelefonen blir stadig viktigere for oss både privat og på jobben. Med samisk tastatur blir det enklere å kommunisere på samisk. Dette er bra for den enkelte og for utviklingen av de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Enklere å bruke samisk

– Nå gjør teknologien det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk for mange, og jeg håper særlig ungdom tar i bruk det nye tastaturet, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer tastaturet i dag og de samiske veiviserne er tilstede ved lanseringen.

Det er språkteknologisenteret Divvun ved Universitet i Tromsø som står bak tastaturet. Senter for samisk språkteknologi har bidratt i utviklingsarbeidet. Løsningen kan også benyttes av andre minoritetsspråk.

– Divvun gjør et svært viktig arbeid for å utvikle teknologiske løsninger for de samiske språkene, sier Sanner.

Informasjon om hvordan tastaturet kan lastes ned finnes på Divvuns nettsider.

Tastaturet «Samiske tastaturer» kan lastes ned gratis i Google Play fra i dag og i Appstore fra mandag 15. desember. Etter hvert oppgraderes de med flere muligheter - som ordretting og ordfullførelse.

Nordsamisk app gitt ut nylig

Det er bare en måned siden det ble gitt ut en app for nordsamisk tastatur . Den er blitt laget av sivilingeniør Tim Valio fra Kautokeino, som utviklet den på fritida. Den er godkjent av Appstore og lagt ut for salg for 21 kroner.

Ungdom kritiserte da at de må betale for å bruke samisk , mens norsk ungdom får gratis norsk tastatur på mobiltelefonene. De mente at Sametinget burde kjøpe appen og tilby den gratis.

Korte nyheter

 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.