Samisk språkuke over hele landet

19.- 25. oktober arrangeres årets samiske språkuke over hele landet. Målet er å løfte statusen til og øke kunnskapen om de samiske språkene. – Vi vil dele våre rike språk over hele samfunnet og Sápmi, sier sametingspresident Aili Keskitalo.