Samisk språksenter i denne byen kan bli en realitet

– Dette er et viktig tiltak for å styrke og utvikle språktilbudet for vår samiske befolkning.

Her kan det etableres et samisk språksenter om noen år.

Her kan det etableres et samisk språksenter om noen år.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) i Bodø er klar i sin kommentar om det å etablere et samisk språksenter i kommunen.

– Det er på tide. Og det er mange ting som skal på plass før man får det til. Det skal selvfølgelig behandles grundig i ulike instanser etter hvert, men vi er positiv til å jobbe videre med det.

Ordfører Ida Pinnerød (ap) vil sørge for at et samisk språksenter etableres i kommunen hennes.

Ordfører Ida Pinnerød (ap) vil sørge for at et samisk språksenter etableres i kommunen hennes.

Foto: Sander Andersen / NRK

Bedring av språket

Sametingsrepresentant for Vesthavet valgkrets, Viktor Inge Paulsen (NSR) løftet saka om etablering av et samisk språksenter i Nordlands hovedstad fra Sametingets talerstol.

– Man ser et behov for et samisk språksenter i Bodø. Det er jo kommet fra lokalt hold. I Bodø bor mange samer, og nå håper jeg at det om noen år kommer til en bedring av det samiske språket i fylkeshovedstaden.

Velkommen til Bådåddjo

For foreldrene Rakel Iren Lillehaug-Pedersen og Kristin Johnsen vil dette bety et bedre tilbud i samisk, både for dem selv og for barna deres.

– Vi gleder oss til en slik etablering, og tror det vil bidra til synliggjøring og styrking av det samiske språket i byen. Så det ser vi virkelig fram til.

Foreldrene Kristin Johnsen og Rakel Iren Lillehaug Pedersen ser fram til et enda bedre tilbud

Foreldrene Kristin Johnsen og Rakel Iren Lillehaug-Pedersen ser fram til et enda bedre språktilbud for sine barn og seg selv.

Foto: Sander Andersen / NRK

Stor vilje

For forelder Inga Lill Sundseth føles det riktig at dette med å etablere et samisk språksenter i Bodø er riktig og viktig.

– Det er bra at Sametinget ønsker å bruke penger i Bodø for å satse på samisk språk. Bodø har satset mye på det samiske. Man har et samisk barnehagetilbud, man har bedret undervisningstilbudet i grunnskolen, byen er skiltet, og det er stor vilje til å gjøre noe for det samiske.

Større aktører

Sundseth, som også er leder i samepolitisk råd i Arbeiderpartiet, og varamedlem til bystyret i Bodø, og i tillegg er i styret i Bodø Arbeiderparti, mener at arbeidet med å etablere et språksenter ikke kan basere seg på frivillig arbeid.

Inga Lill Sundseth

Inga Lill Sundseth mener det er viktig at kommunen ta tak i dette, og at det er lokalt forankret.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Det er veldig viktig at man får det lokalt forankret. Samtidig skal man være varsom med å legge for mye på de frivillige. Et godt tilbud i en by som Bodø, der man allerede har et tilbud man kan være med på å videreutvikle, er avhengig av de større offentlige aktører for å få videre vekst. Så denne utfordringen går da førts og fremst gå til Bodø kommune der man kan ansette en rådgiver som kan ta denne utviklerrollen på alvor.

Bådåddjo vil inngå avtale med Sametinget

Først et treårig løp

Sametingsråd Ann Mari Thomassen (NSR) sier Sametinget er veldig positiv til dette initiativet, og at Sametingets politikk er å etablere enda et språksenter i lule- og pitesamisk område.

Sametinget kan finansiere et slikt initiativ, men krever et treårig løp med språktiltak før et språksenter kan etableres. Thomassen oppfordrer miljøet i Bodø til å igangsette språktiltak så snart som råd er.

Sametingsråd Ann mari Thomassen rekker ut ei hand til samisk språksatsing i Bodø.

Sametingsråd Ann mari Thomassen rekker ut ei hand til samisk språksatsing i Bodø.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Å etablere et språksenter i Bodø er godt forslag, og i tråd med den avtalen som Sametinget og Bodø kommune undertegnet på ettersommeren. Det er da mulig for samiske organisasjoner eller også for kommunen å søke støtte fra Sametinget til språktiltak, men da i nært samarbeid med de samiske miljøene. Det bør jo også etablertes et fagstyre der samiske medlemmer er med.

Tagget ned Bodøs nye samiske skilt

Samlet styrking

Og ordføreren i Bodø er glad for at Sametinget ser ut til å støtte dette initiativet.

– Jeg er av den oppfatning at jo flere man får som jobber innenfor et område, jo bedre kvalitet kan vi tilby. Så dette kan nok bli en samla styrking av tilbudet. Ordføreren vil absolutt følge nøye med hvordan vi skal få til dette, sier ordfører Ida Pinnerød i Bodø.