Samisk språk truet i Kåfjord

Samisklærer Tor Nilsen i Kåfjord tror at det samiske språket i kommunen holder på å dø ut. De to siste årene har ingen nye elever ved Trollvik skole ønsket å lære seg språket.

Tor Nilsen synes at samisk språk er i vanskelig situasjon.
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– På skolen vår jobber vi med unger som har vært i barnehagen, og de siste årene har ingen førsteklassinger ønsket å ha samisk språkundervisning.

Nilsen mener at den samiske avdelingen, Riebangárdi, ved Fossen barnehage i Manndalen ikke gjør den jobben den skal. Språkutvikling uteblir og det fører til at ungene slutter å snakke samisk.

– Jeg har sagt dette før, og sier det flere ganger. Barnehagen har til nå vært en fornorsknings-barnehage. Ungene som snakker samisk når de begynner i barnehagen slutter med det etter å ha vært der i tre uker.

Tor Nilsen påpekte også tidligere i år at det samiske språket i Kåfjord er i vanskelig situasjon.

– Kun på papiret

Tor Nilsen mener at det står så fint på papiret at de ansatte i avdelingen skal kunne samisk, men at dette ikke er tilfelle.

– Jeg var i barnehagen i går, og der var det kun to som snakket samisk. Vi har hatt flere samisktalende pedagoger før, men de har sluttet. Vi, foreldre må finne ut hvorfor de med samisk kompetanse ikke blir hos oss.

Hva kan kommunen gjøre for at språket skal bestå?

– Så langt har pengene som kommunen har fått bevilget til samiske formål blitt brukt på voksne. Blant annet så har voksne fått språkkurs.

Nilsen mener at det er på tide å evaluere den samiske barnehagen og se hva som går galt i læringsprosessen. Han opplever at når man leverer ungene i barnehagen så er det ingen samisktalende der, og da er det klart at det trengs flere førskolelærere som behersker språket.

Vanskelig å finne samisktalende

Etter valget i 2007 fikk Arbeiderpartiet inn fire nye representanter i kommunestyret, så partiet hadde hele ti av 17 representanter i styret med ordfører Bjørn Inge Mo i spissen. Både Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet hadde en representant i styret. Kristelig Folkeparti hadde tre, mens Fremskrittspartiet hadde to.

Sittende ordfører, Bjørn Inge Mo, synes det er beklagelig å høre at det brukes norsk i den samiske barnehagen i kommunen. Han har lite kjennskap til saken, men vet at det har vært vanskelig å få tak i samisktalende personell til skolene og barnehagen.

Ordfører i Kåfjord kommune Bjørn Inge Mo

Ordfører Bjørn Inge Mo deltok aktivt under Riddu Riđđu festivalen. Nå håper han på en ny periode som ordfører i en kommune der det er vanskelig å få tak i samisktalende kommuneansatte.

Foto: Ann-Irene Buljo / NRK

Siden Kåfjord kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk så innebærer det at alle har rett til å lære samisk, og offentlig ansatte har rett til permisjon med lønn for å lære samisk når avdelingen der den ansatte arbeider trenger det. Dette er en ordning som er viktig for ordføreren.

– De skal få permisjon med lønn, men det er også slik at man kanskje må ha et sterkere fokus på å finne ut hvor det er behov for den kompetansen.

– Sluttet å snakke samisk

Senterpartiets ordførerkandidat, Svein Oddvar Leiros, er enig i at det samiske språket må prioriteres i Kåfjord. Han opplevde selv at ungene hans sluttet å snakke samisk.

– Jeg har selv hatt unger på skolen som har hatt samisk, men har hoppet av pga. mangel på samiske lærere. Det må settes inn mere ressurser på å få inn kommuneansatte med samiskspråklig kompetanse.

Leiros beklager at kommunen ikke har greid å få samisktalene pedagoger til Riebangárdi som ble bygd for å ivareta samiske barns interesser.

– Vi bygde barnehagen med en egen samisk avdeling, fordi foreldre ønsket en samisk barnehage til Manndalen. Det er å beklage at vi ikke har fått til det som var målet med barnehagen.

Kjenner til utfordringene

Kystpartiets listetopp, Rita Synnøve Mathisen, er delvis enig med Tor Nilsen om at samiskspråklige barnehagebarn slutter å snakke samisk i den samiske barnehagen i kommunen.

– Jeg kjenner til en del av denne problemstillingen, og skal ikke avvise det han kommer med på noen som helst måte.

Mathisen synes den samiske språksituasjonen til barn i kommunen er forferdelig, og påpeker at kommunen må ta tak i problemet og prøve å rette opp i det.

Lite språk på programmet

Selv om Kåfjord kommune har i nesten 20 år vært med i forvaltningsområdet for samisk språk, så sier valgprogrammet til Kåfjord bygdeliste ingenting om tiltak i forbindelse med det samiske språket.

– Vi har ingenting på vårt valgprogrammet i forhold til det, sier partiets ordførerkandidat Linn Sylvi Steinnes.

Ordførerkandidat i Fremskrittspartiet, Terje Lilleberg, vil ikke si noe om det samisklærer Tor Nilsen kommer med.

– Jeg har ikke grunnlag for å si noe om det, så det får stå på Tor Nilsens egen regning, avslutter han.