NRK Meny
Normal

Samisk representant trekker seg: – Jeg vil ikke være et samisk alibi

En arbeidsgruppe jobber for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten. Nå føler de samiske representantene seg forbigått.

Lars Filip Paulsen og Anna Kuoljok

De samiske representantene i arbeidsgruppa, Lars Filip Paulsen og Anna Kuoljok er kritiske til arbeidsgruppas arbeidsmetoder.

Foto: Simon Piera Paulsen, Sander Andersen / NRK

– Når jeg gjennom media får vite at utvalget har sendt en søknad til Sametinget, blir jeg meget overrasket og kritisk.

Det sier Lars Filip Paulsen, en av tre samiske representanter i arbeidsgruppa som skal sørge for at den samiske stemmen høres.

– Jeg er faktisk et utvalgsmedlem og jeg føler meg totalt forbigått av Rolf Steffensen og Hamarøy kommune.

Fokus på det samiske

Utvalget består av ordførerne og rådmennene i Tysfjord, Hamarøy og Steigen, og tre representanter utnevnt av Sametinget.

I tillegg er Árran lulesamisk senter engasjert som prosjektleder i samarbeid med KUN senter for kunnskap og likestilling.

I følge søknaden skal prosjektet sørge for likeverdige offentlige helsetjenester med særlig fokus på den samiske befolkningen, og det søkes om 180.000 kroner til dette

Etter det NRK idag får opplyst er søknaden nå innvilget.

Trekker seg

Nå trekker Paulsen seg som representant i arbeidsgruppa som protest mot fremgangsmåten.

«Jeg ber sametingsrådet om å avslå denne søknaden basert på de prosessene som er gjort i denne saken. Jeg føler meg totalt forbigått i denne saken, og jeg ønsker ikke å være et samisk "alibi" for at noen skal få gjennom en søknad på vegne av mitt navn», skriver Paulsen til Sametinget.

– Respektløst behanlet

Også en annen samisk representant, Anna Kuoljok, er kritisk til måten utvalget har jobbet på.

– Vi har ikke hørt noen ting. Jeg føler meg respektløst behandlet, for jeg liker ikke at man jobber uten at alle er involvert. Jeg har blitt med i utvalget siden jeg mener jeg har noe å bidra med når det gjelder samisk helse, så da forventer jeg at jeg blir fortløpende konsultert i prosessen.

Kuoljok stiller seg også undrende til at ordføreren i Hamarøy er den som har skrevet under brevet.

– Jeg blir også overrasket at det er ordføreren i Hamarøy kommune som har skrevet under, når det var ordføreren i Tysfjord som ledet utvalget i 2014.

Nå krever hun et svar på hva som foregår.

Rolf Steffensen

Ordfører i Hamarøy kommune avviser at det har skjedd en lukket prosess.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ny leder

Rolf Steffensen har ikke vært tilgjengelig for intervju, men skriver i en e-post til NRK:

«Arbeidet med søknaden kom av forskjellige grunner ikke i gang før langt utpå høsten. Først etter årsskiftet var den klar. Ved årsskiftet overtok jeg som ordfører i Hamarøy vervet som leder for STH-utvalget. Det er grunnen til at jeg signerte og ikke en av de andre ordførerne, sier Steffensen»

NRK har fått dokumentert at Sametinget mottok søknaden allerede i begynnelsen av desember 2014.

Lukket prosess

Lars Filip Paulsen deltok selv på et møte i mai 2014 og utvalget hadde et møte i juni samme året som han ikke kunne delta på.

– Jeg har ikke fått referat fra møtet og jeg har heller ikke mottatt noen e-poster eller annen tilbakemelding.

Bare Árran lulesamisk senter, KUN senter for kunnskap og likestilling og Hamarøy kommune fikk tilsendt kopi.

Paulsen reagerer på det som han beskriver som en lukket prosess.

– Det er ikke sendt kopi til oss andre utvalgsmedlemmer, slik at vi er totalt uvitende om søknaden sendt til Sametinget – på vegne av utvalget.

Frykter Hamarøy tar ideen

Både varaordfører i Tysfjord, Guttorm Aasebøstøl, og kommunepolitiker Fred Andersen, har i et kommunestyremøte tidligere hevdet at nabokommunen Hamarøy planlegger å stjele planene om et distriktsmedisinsk senter.

Nå lurer Paulsen på det samme.

– Det blir slik at man stiller spørsmålstegn om hva Hamarøy kommune forsøker å få til med en slik lukket prosess. Forsøker de å jobbe frem noe som konkurrerer mot det som tidligere er planlagt, nemlig et distriksmedisinsk senter i Tysfjord, spør Paulsen.

Ikke lukket prosess

Hamarøyordfører Rolf Steffensen avviser at det har blitt kjørt en lukket prosess.

«I dette møtet, som forøvrig Paulsen ikke møtte på, ble det bestemt at det skulle gå en søknad til Sametinget og fylkesmannen for å fremskaffe midler til det nevnte kunnskapsgrunnlaget. Det ble også bestemt at arbeidet med søknaden skulle utføres av utvalgets sekretær, Mari Wattum, KUN Senter for kunnskap og likestilling, og direktør ved Árran, Lars Magne Andreassen. Alt dette bekreftes av referatet fra møtet.»

Steffensen er enig i at alle utvalgsmedlemmer burde ha fått søknaden tilsendt.

«Etter at søknaden var mottatt fra de to som hadde skrevet den, ble den signert og videresendt til Sametinget. Kopi gikk deretter til de to som hadde skrevet den og til eget arkiv. I ettertid er det ikke vanskelig å se at søknaden gjerne også skulle gått i kopi til Tysfjord og Steigen og til utvalgets medlemmer», skriver han til NRK, og legger til:

«Søknaden inneholder forøvrig ingen opplysninger eller føringer som ikke arbeidsgruppa selv har lagt til grunn»