– Vi ønsker å vise likhetene istedenfor forskjellene

To vidt forskjellige videregående skoler, en samisk og en norsk, har satt i gang et prosjekt hvor de skal bli kjent med hverandre.

May Helene Bueng og May Irene Anti

INTERESSANT PROSJEKT: May Helene Bueng og May Irene Anti gleder seg til å bli kjent med elever utenfor Finnmark.

Foto: Anders Nils Gaup / NRK

Prosjektet er en del av læreplanen til elevene som har faget sosiologi og sosialantropologi på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. De skal sammenligne den norske og den samiske kulturen.

Kontaktet samisk skole

Elever i Larvik, som har programfaget sosiologi og sosialantropologi, holder på med et kapittel hvor de skal sammenligne den norske kulturen og andre kulturer i verden.

Lisa Agathe Winther sammen med noen av elevene sine

Lisa Agathe Winther sammen med noen av elevene sine i sosiologi og sosialantropologi.

Foto: Stine Indahl

– Først tenkte jeg å kontakte en skole rundt Middelhavet, men så kom jeg på at vi har urfolk i Norge, og ringte til Karasjok, sier lærer Lisa Agathe Winther.

Elevene har hver sin problemstilling som de skal få svar på ved hjelp av statistikk, sekundær kilder og selvfølgelig elevene i Karasjok.

Vet lite om det samiske

Hvordan er det med stereotypier der?

– Elevene vet egentlig ikke så mye om den samiske kulturen. Det har vært litt vitsing om rein og reindrift, men ellers vet jeg ikke om noen stereotypier.

Winther forteller at hun har forberedt elevene sine på at moderne samer ikke er så forskjellige fra nordmenn. Man hører på samme type musikk, eller bruker samme teknologi.

Vi har prøvd å peke på likheter istedenfor forskjeller, og det tror jeg de fikk se da de snakket med hverandre, sier Winther.

Interessant prosjekt

Samisk-historie lærer Emily Alisin

NYSGJERRIG: Emily Alisin, lærer i samisk historie, tenkte først at det blir tidkrevende, men nysgjerrigheten var såpass stor.

Foto: Frode Tangen / Sami vgs

Førsteinntrykket til Emily Alisin, historielærer i Karasjok, var at dette virker veldig interessant. Men det vil kreve mye arbeid fremover, for dette kommer utenom læreplanen.

– Vi var såpass nysgjerrige at vi bare måtte bli med, sier Alisin.

Hva vil dere nå med dette prosjektet?

Vi vet at folk i andre deler av landet vet lite om samer, men vi vet kanskje også veldig lite om den norske kulturen, så dette er jo en bra måte å utveksle kulturer på.

Samtidig håper jeg på at prosjektet vil fjerne noen fordommer, sier Alisin.

Spennende å knytte kontakt

Elevene i Karasjok synes også at dette er et spennende prosjekt, og gleder seg til å bli kjent med hverandre.

– Jeg syns at dette er interessant prosjekt, hvor vi kan snakke med elever utenfor Finnmark. Det jeg gleder meg mest til, er å bli kjent med dem, forteller May Helene Bueng og May Irene Anti.