NRK Meny
Normal

Samisk må bli obligatorisk

Forfatter og tidligere NRK-journalist ser at han har tapt mye når det gjelder samisk språk. Derfor vil han endre situasjonen.

Tjálle Frank A. Jenssen sihtá sámegielav bákkulasj giellan skåvlån.

Forfatter Frank A. Jenssen vil at samisk skal bli obligatorisk fag i skolen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK


Forfatter og tidligere NRK-journalist, tysfjerdingen Frank A. Jenssen, beklager at han ikke har lært seg samisk selv om han vokste opp i en tokulturell og tospråklig kommune.

Jenssen har gitt ut flere bøker og romaner som også setter fokus på det samiske knyttet til rasisme i et tokulturelt samfunn som i romanene “Saltbingen” og “Snøen er aldri hvit”.

Fremmedfrykt

Jenssen beklager at han selv ikke har hatt mulighet til å lære seg samisk. Derfor oppfordrer han nå myndighetene å legge til rette for samisk språkopplæring på skolen slik at alle har mulighet til å lære seg det.
Frank A. Jenssen ser på det å innføre samisk som obligatorisk språk i skolen som et redskap for å motarbeide rasisme og redselen for det som man ikke forstår.

Les også: Har satt ord på rasismen

– Jeg har vokst opp i en samisk kommune, og har hatt omgang med samer i hele mitt liv, men kan nesten ikke ett ord samisk. Det er tragisk.

Jeg tror at en del av bakgrunnen til rasisme eller motsetningene er angsten for det fremmede. For oss har angsten vært for det fremmede språket. Vi har ikke forstått samisk. Samene har snakket samisk, vi har ikke forstått noe. Mens vi har snakket norsk, og samene har forstått oss.

– Jeg tror at en del av bakgrunnen til rasisme eller motsetningene er angsten for det fremmede.

Hvis vi også kunne snakke samisk vil det være en fantastisk ting. Jeg sier ikke at vi skal lære oss samisk flytende. Det må man da gjerne gjøre, men lære så mye at man kan kommunisere og forstå hverandre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Galggi gus divna oahppe sámegielav oahppagoahtet?

Skal alle elever ha obligatorisk opplæring i samisk?

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Les også: Vil erstatte nynorsk med samisk på denne skolen

Nytteverdi

Dagens ungdom ser ut til å følge Jenssens tankegang. Erik Sæter, som er elev på videregående skole, har valgt samisk selv om han ikke kommer fra en samiskspråklig familie. Sæter ser nytteverdi i det å kunne litt samisk som når han er på fotballbanen, og i omgang med de vennene som er samiskspråklige.

– Jeg spiller jo fotball selv, og jeg kjenner mange som spiller fotball. Og så har jeg en del venner som snakker samisk. Det kan være både nyttig og artig å kunne. Og med samisk får man også en mere variert kommunikasjon.

Erik Sæter jáhkká moadda dáttjaj gaskan li vilá gátto.

Erik Sæter tror at det fortsatt er fordommer hos mange.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Sæter vet ikke om det er til gagn for alle i hele Norge å ha samisk som fag på skolen, men i noen områder har det stor verdi.
– Man må tenke godt gjennom det. Det er veldig mange nordmenn som har fordommer, og dette kan være med på å viske ut fordommene.

Les også: Ønsker samisk undervisning for alle

Politisk prosess

Før obligatorisk samisk innføres må det gjennom en politisk behandling som da skal legge til rette slik at samisk blir et tilbud til elevene i skolen.

Sametingsråd Silje Karine Muotka sier at dette forslaget også er Sametingets ønske.

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka

Foto: Sander Andersen / NRK

– Kommunene må jo ta dette til vurdering, og dette må jo da komme gjennom en lokal politisk prosess. Jeg ser positivt på dette, og tror det også vil være viktig for framtiden for det lulesamiske språket.


Ikke så farlig likevel

Ordføreren i Tysfjord er svært positiv til dette forslaget, og ser på dette som naturlig. Ordføreren er ikke redd for at det skal skape konflikter om Tysfjord skal innføre obligatorisk samiskundervisning til alle elevene i skolen.

Alle har sine syn på saken, men etter hvert vil nok folk bli vant med dette, tror ordfører Tor Asgeir Johansen.

Divtasvuona suohkanoajvve Tor A. Johasen doarjju oajvvadusáv.

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen støtter forslaget.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det meste går seg vel til. Når noe er nytt er man litt uforvart på det, men når det er etablert ser man hvor ufarlig det egentlig er. Jeg vil jo poengtere at vi har ganske mye samisk i skolene i Tysfjord i dag. Så dette er et steg videre i forhold til dette.