NRK Meny
Normal

Samisk kunstner: – Finnmark fylkeskommunes kunstpolitikk er til å gråte over

Samisk kunstner-ikon synes det er rart at Finnmark fylkeskommune støtter kulturinstitusjoner utenfor fylket, samtidig som de ikke har penger til fylkets eneste kunstskole.

Synnøve Persen

Synnøve Persen er en av kunstnerne som var med på å etablere Samiske kunstneres forening og Kunstskolen i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Finnmark fylkeskommunes kunstpolitikk er til å gråte over, skriver kunstneren Synnøve Persen på sin Facebook-profil.

Hun viser til at fylkeskommunen årlig bevilger driftsmidler til diverse kulturinstitusjoner utenfor fylket, for eksempel Kunstskolen i Kabelvåg, Hålogaland Teater og Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær.

– Betydelige midler går ut av fylket hvert år som en del av Den nordnorske kulturavtalen, påpeker hun.

Ikke enig i kritikken

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap) er ikke enig i kritikken fra kunstneren.

Ragnhild Vassvik Kalstad

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er jo trist at hun opplever det slik. Vi skal selvfølgelig være åpen for kritikk av ulik art. Persen henviser selv til Den nordnorske kulturavtalen og der bridrar vi flere steder innenfor kunstområdet. I denne avtalen bidrar vi blant annet med penger til Samisk senter for samtidskunst i Karasjok. Derfor er jeg ikke helt enig i hennes kritikk, svarer Vassvik.

Fylkesvaraordføreren minner også om at gjennom Den nordnorske kunstavtalen bidrar også Troms og Nordland fylkeskommune med penger til kunstinstitusjoner i Finnmark, blant annet Samisk senter for samtidskunst.

– Det er alltid sånn at det kan være mere penger til flere gode formål, men da er det også snakk om prioriteringer, påpeker Vassvik.

– Lite til samisk kultur

Kunstskolen i Karasjok ble startet opp som stiftelse i 2004.

Persen opplyser at Finnmark fylkeskommunes har siden da jevnlig blitt kontaktet av kunstskolens ledelse.

– Fylkeskommunens bidrag til skolen i løpet av denne tiårsperioden har vært 100.000 i oppstartmidler, pluss en videoprojektor og bokgave i forbindelse med åpningen av skolen i 2011, forklarer Persen.

– Vi var med i startfasen for å få skolen igang, men jeg er ikke kjent med om det har kommet søknader senere og hva grunnlaget har vært for eventuelle avslag. Jeg har i den korte tiden som fylkesvaraordfører ennå ikke nådd å sette meg inn i de tingene, forklarer Vassvik.

Vassvik bor i Karasjok og ble i høst valgt som fylkesvaraordfører.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kunstskolen i Karasjok, Kárášjoga dáiddaskuvla

Kunstskolen i Karasjok sliter med dårlig økonomi på grunn av altfor få elever. Styret vurderer fortsatt om de er nødt til å legge ned skolen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Synnøve Persen viser også til at bevilgningen til de 3-årige arbeidsstipendene til det visuelle kunstfeltet har ligget på samme nivå siden etableringen av stipendene i 1992.

Persen mener det er kunstnerne som taper hele tiden.

– En kunstskole i fylket er investering i fylkets framtid, minner Synnøve Persen om.

Ragnhild Vassvik går ikke med på at samisk kultur kommer dårligere ut enn annen kultur når det gjelder bevilgninger fra Finnmark fylkeskommune.

– Det vil jeg ikke si. Vi støtter både de samiske museene, Samisk senter for samtidskunst og vi er også inne med andre støtteordninger. Derfor er jeg ikke enig i at vi bidrar dårlig, mener Vassvik.

Rektor jobber uten lønn

Kunstskolen sliter med økonomien på grunn av altfor få elever. Skolen hadde regnet med å få 13 elever i år, og brukte det som grunnlag da de søkte om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Ved skolestart viste det seg at de i år har kun seks elever. Dermed har Utdanningsirektoratet bedt skolen om å tilbakebetale 164.097 kroner. Skolen har per i dag utestående fordringer på rundt 630.000 kroner.

Eva Aira

Rektor Eva Aira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Situasjonen ved skolen har vært vanskelig allerede fra skolestart, og regnskapsføreren har måttet sette innkjøpsstopp.

Rektor Eva Aira har heller ikke tatt ut lønn til seg selv siden september og hun tar med seg blant annet toalettpapir hjemmefra i håp om å redde skolen.

Styret har søkt tre instanser om støtte på tilsammen 750.000 kroner. Vertskommunen Karasjok og Sametinget har gitt tilsagn om 250.000 kroner hver, forutsatt at de to andre finansiørene også gjør det samme.

Finnmark fylkeskommune har svart at de ikke kan gi et svar før fylkestingets budsjettbehandling 10. desember.