Samisk kulturmarkering i Russland

Samisk kultur og urfolkskultur fra det nordlige og østlige Russland markeres i St. Petersburg 12-13. april.

Jorggáhallan

Danserne Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov i forestillingen «Jorggáhallan».

Foto: Olga Shavrina / Pressebilde

Det er Riddu Riđđu, Senter for nordlige folk og kulturstiftelsen Nordlige verden som inviterer til konsert og seminar.

Tradisjon og innovasjon i urfolkskunst og -kultur er tema på seminaret som arrangeres, med mål å øke kompetansen om moderne urfolkskulturer. Raipon sin kulturkonferanse om russiske urfolks poesi og litteratur inngår også i programmet.

Gruppa Skáidi med Inga Juuso og Steinar Raknes og dansekompaniet «Johtti» med Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov står for de samiske innslagene på konsertprogrammet. Andre medvirkende artister fra Russland er Ajarhaan fra Yakutia, Radik Telush fra Tuva og Olga Letykai fra Chukotka.

Konserten arrangeres på Zal Moskovskij, mens seminaret foregår på Gertcen Universitetet.

Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu, sammen med urfolksorganisasjonen Raipon, etablerte i 2011 stiftelsen Nordlige verden med base i Moskva. Stiftelsen har som formål å fremme urfolks kunst og kultur i Russland, og styrke det kulturelle urfolkssamarbeidet mellom Skandinavia og Russland.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Kulturdepartementet, Musikk i Troms og Barentssekretariatet.

Oanehaččat

  • Ambassáda ovddasteaddjit

    Thailandda ambassáda ovddasteaddjit bohtet Kirkonjárgii otne. Go thailandalaš nisu ja su bárdni godduiga ievttá čuovganeapmái. Maiddái rihkuspolitiijat (KRIPOS) leat dál Kirkonjárggas dutkamin goddimiid. 59-jahkásaš almmái guhte lea áššáiduhtton áššis go galgá leat báhččán dán guoktása, lea ain doaktáriid divššus, davvi-Norgga Universitehta buohcciviesus Romssas.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå