NRK Meny
Normal

Samisk identitet er mer enn rein

Er det å være same å drive med rein, og bo i lavvu og gamme langt inne på vidda? Samisk identitet er nok mere enn det, konstaterer panel-deltakere etter en identitetsdebatt.

Rein med pulk

Er det reinen som er den største samiske identitetsbæreren?

Foto: Johnny Andersen / NRK|

– 110 prosent!

Kjendisstylist Erlend Elias Bragstad nærmeste roper det ut på spørsmål om han føler seg som ekte same.

For fem år siden fikk stylisten sin første samiske kofte, og siden har det samiske blitt bare mer og mer befestet hos ham.

– For meg er det å være same å få lov å ta del i den vakre kulturarven vi har. Å få lov til å være sammen med fantastiske mennesker, og få høre deres historier. Å få lov å gå inn i meg selv, og vite at mine forfedre også har vært med på det her.

– Det å være same for meg er å få lov å være en del av et fellesskap som er helt unikt.

Les: – Mange samer føler sorg over tap av språk og identitet

Panel-debatt samisk identitet

Identitets-debatt med stortingsrepresentant Helga Pedersen, stylist Erlend Elias Bragstad, kunstner Anders Sunna, Rakel Iren Lillehaug Pedersen og tidligere sametingspresident Sven Roald Nystø. Ledet an av journalist Stein Sneve.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ikke entydig

Hva kjennetegner egentlig det å være same?

Det var ett av mange spørsmål som i går ble diskutert på Stormen bibliotek i Bodø uten at man fikk noen entydig svar.

Nord Universitet og Nordlandsforskning inviterte nemlig til panel-prat der tema var samisk identitet. Et 50-talls møtte for å lytte, stille spørsmål og komme med kommentarer til panel-debattantene, og samtale om samisk identitet i Stormen bibliotek i Bodø i torsdag kveld.

Lettere å være same i byen

En av paneldeltakerne, småbarnsmor Rakel Iren Lillehaug Pedersen fortalte om sin brytningstid mellom det å skjule sin identitet, og det å være sitt egentlige jeg.

For Lillehaug Pedersen er identitet noe man selv definerer.

Les: Beklager uvitenhet om det samiske

– Det har noe med verdiene man vokser opp med, og hvordan man definerer seg selv. Det viktigste er at jeg er Steigen-same. Den tilhørigheten er veldig sterk. Men samtidig føler jeg meg på riktig plass, å bo her i byen. For det er mye lettere å være same i byen enn i Steigen.

– Det samiske fellesskapet er nok ikke så stort der jeg kommer fra. Men jeg vil tro at det er mange samer der.

Les mer om det her: Samisk både til byrde og glede for Rakel Iren Lillehaug Pedersen

Folk på identitetsdebatt i Stormen bibliotek i Bodø

Stormen bibliotek i Bodø var arena for identitetsdebatt på torsdag.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mange måter å være same på

Sametingspresident-kandidat og stortingsrepresentant Helga Pedersen var også opptatt av at språkkriterier ikke må hindre noen i "å bli" same, eller at det skal være et kriterium for å bli for eksempel sametingspresident.

Les: Hvem er egentlig same?

Pedersen holder dørene åpne for å inkludere de mange måtene man vil være same på.

– For noen har det vært viktig å fortelle at man ikke er same fordi man selv eller foreldrene har blitt hardt straffet for å være same. Derfor har jo noen på en måtte frivillig eller ufrivillig valgt bort det samiske. I dag er jo de fleste i en helt annen situasjon. Takk og lov for det!

– Jeg er opptatt at man må ha en bred og inkluderende holdning til at det er veldig mange forskjellige måter å være same på i 2016.