Skal forske på reindrifta og global oppvarming

Verdens isbreer smelter raskere enn noen gang tidligere. Nå går Samisk Høgskole i gang med et prosjekt for å finne ut av hvordan klimaforandringer påvirker reindrifta.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya

Reindrifta blir også påvirket av global oppvarming og klimaforandringer. Nå setter Samisk Høgskole i gang med et prosjekt for å finne ut av hvordan.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi skal se på hvordan vi kan tilpasse oss alt det som måtte komme av klimaforandringer. Vi har opplevd mye allerede, som unormalt regn på sommeren og lite snø på vinteren.

Det forteller Nils Johan Päiviö ved Samisk Høgskole i Kautokeino.

Prosjektet kommer også til å inkludere flere doktorgrader, hvor målet er å produsere tre vitenskapelige artikler.

Nils Johan Päiviö

Nils Johan Päiviö ved Samisk Høgskole skal ta del i det treårige prosjektet.

Foto: PRIVAT

– Kan du fortelle litt om hvordan dere kommer til å jobbe?

– Vi starter opp på nyåret. Vi tar for oss hvordan tradisjonell reindrift forholder seg til og tilpasser seg nye tider som kommer, og ser det hele ut fra et naturvitenskapelig perspektiv.

Tre ganger så raskt

Isbreene som forskerne har observert, blir i gjennomsnitt mellom 50 og 150 centimeter tynnere hvert eneste år.

– Dette er to til tre ganger mer enn gjennomsnittet på 1900-tallet, sier Michael Zemp, direktør for World Glacier Monitoring Service.

Han har ledet arbeidet med studien som er publisert i tidsskriftet Journal of Glaciology. Ifølge Zemp er smeltetempoet nå det høyeste siden systematiske målinger av breene begynte på 1890-tallet – og trolig det høyeste i hele den lange perioden hvor det finnes historiske beskrivelser av dem.

Det nye vitenskapsbygget Diehtosiida

Samisk Høgskole i Kautokeino.

Foto: Åse Pulk

Raske klimaforandringer som fører til at isbreene smelter, er også mye av bakgrunnen for det treårige prosjektet som nå settes igang i Kautokeino.

– Dette er et stort prosjekt med en budsjettramme på omlag 18 millioner. Vi skal finne ut av hva reindrifta har av rettigheter som følge av klimaforandringene, og sammenligne det med andre interesser som gruvedrift og vannkraft, avslutter Päiviö.