Samisk høgskole lukter på publiseringstoppen

Samisk høgskole produserer nest flest publiseringspoeng per ansatt, men må se seg slått av tidligere Høgskolen i Gjøvik (nå en del av NTNU).

Diehtosiida

Samisk høgskole i Kautokeino scorer høyt på publisering.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Av de statlige høgskolene i Norge ligger Samisk høgskole i Kautokeino på andreplass når det gjelder antall publiseringspoeng per ansatte. Skolen kom godt ut i 2015 med 32,5 poeng. En økning på 5 prosent fra året før.

Gunvor Guttorm

Gunvor Guttorm

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Vi er en liten skole, og kan lett score høyt på det. Vi pleier å score ganske høyt på denne lista. Det er for at våre ansatte publiserer mye. Våre professorer og fagfolk produserer artikler til ulike publiseringskanaler, sier rektor ved Samisk høgskole, Gunvor Guttorm.

Nytteverdi

Skolen har i dag vel omkring 120 studenter og i overkant av 100 tilsatte. Høgskolen er én av 24 statlige høgskoler i Norge. Guttorm fastslår at tallene betyr mye internt og faglig.

– Vi kan bruke de erfaringene som våre fagansatte har innen forskning som berører samiske forhold. Nytteverdien er at vi kan bruke det som litteratur for våre studenter, sier Guttorm.

I bunnsjiktet blant de statlige høgskolene var Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå en del av NTNU), Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå en del av Nord universitet) og Høgskolen i Harstad (nå en del av UiT Norges arktiske universitet).

Korte nyheter

 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • – Dehálaš eastadit iešsorbmemiid

  Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kr Finnmárkku buohccivissui /SÁNAG:i. Doarjja galgá geavahuvvot heivehit kurssa iešsorbmeneastadeami birra «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» sámi kontekstii.

  Prošeavtta ulbmil lea eastadit iešsorbmemiid sámi guovlluin, gelbbolašvuođa loktema bokte álbmogis, dasa ahte áicat ja jearrat iešsorbmenjurdagiid birra, kursemis álbmoga šaddat dihtomielalažžan iešsorbmenjurdagiidda, ja maid oažžut máhtu movt viidáset háhkat dárbbašlaš veahki. Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Sámedikki mielas lea dehálaš eastadanbarggu doaimmahit dán suorggis, muhto váilot reaiddut maid sáhttá geavahit eastadanbarggus. Kurssa heiveheapmi «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» lea maid okta evttohuvvon doaibmabijuin Norgga, Ruoŧa ja Suoma iešsorbmeneastadanplánas sápmelaččaid gaskkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK