Normal

Kan måtte droppe journalistikk-studiet i år

Samisk høgskole er avhengig av at samtlige seks studenter som har ønsket seg til journalistikkstudiet fra høsten av, møter opp første skoledag.

Diehtosiida, Samisk høgskole

Får de startet opp journalistikkstudiet i år? Siste kull på Samisk høgskole og journalistikk startet i 2013, på bachelorgraden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Totalt 19 personer har søkt seg til Samisk høgskole og journalistikkutdanningen som starter opp til høsten. Av disse har kun seks satt studiet på førsteplass på ønskelisten. Det er også den nedre grensen for antall studenter per klasse. Det betyr at høgskolen står i fare for å måtte avlyse utdanningsløpet også i år.

– Vi skal legge ut studiet på resttorget igjen, slik at vi kanskje får flere søkere, sier rektor Gunvor Guttorm til NRK.

Som NRK Sápmi skrev i vinter, har Samisk Høgskole over en lengre periode hatt problemer med rekruttingeringen av blant annet journalistikkstudenter.

Nå har rektor Guttorm og resten av staben satt inn støtet i arbeidet med å rekruttere og tiltrekke seg studenter i årene fremover. Hun har også en plan for hvordan de skal unngå at allerede påmeldte studenter faller ifra.

Gunvor Guttorm

Rektor Gunvor Guttorm ved Samisk Høgskole.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Vi må ha fullt fokus på at de som søker, faktisk møter opp første skoledag. Vi må gjøre en stor jobb der, selv om vi aldri kan garantere noe.

Her kan du se alle søkertallene.

Overraskende mange

Heller ikke lærerstudiet fikk så mange søkere som Guttorm håpet, og trolig starter man ikke opp grunnskolelærerutdanningen for 5.-10.klasse. Der har bare fem personer hatt studie som førsteønske.1.-7.klasse derimot starter opp med en søkerandel på ni personer.

Men ikke alle søkertallene er dyster lesing for høgskolen. Hele 99 stykker har søkt seg til nybegynnerkurset på samisk, og Guttorm kaller tallet oppsiktsvekkende.

– Det viser at vi har lykkes med det studiet. En annen ting som er gledelig er at vi mange søknader til årsstudiet i samisk, der har vi ca 12 studenter.

Nå skal høgskolen ha en evaluering av kursene, og vurdere hvilke de skal droppe og hvem de skal satse videre på.