Samisk høgskole får programansvaret for samisk sykepleierutdanning

Dersom fylkeslegen i Finnmark skal bidra med finansiering av samisk sykepleierutdanning, må også Sametinget bistå med midler, krever fylkeslegen.

Eivind Merok

BER OM SPLEISELAG: Fylkeslege i Finnmark Eivind Merok vil ha Sametinget som medfinansiør av samisk sykepleierutdanning.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Dette er et premiss som fylkeslegen i Finnmark fremmet på et møte om fremtidig organisering av en egen samisk sykepleierutdanning.

Norges arktiske universitet er i dialog med Sametinget om finansiering av planleggingsarbeidet for Samisk sykepleierutdanning.

Får programansvar

Referansegruppa har i møte tidligere i juni vedtatt å overføre programansvaret for samisk sykepleierutdanning til Samisk høgskole. Dette betyr at Samisk høgskole kan drive utdanningen selvstendig.

Av møtereferatet fremgår det at frem til ressurser er etablert lokalt i Kautokeino, vil UiT og Campus Hammerfest være programansvarlige.

Forventer støtte

Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, har signalisert at de forventer at Sametinget også bidrar i finansieringen av samisk sykepleierutdanning.

Fylkeslegen skriver at dette er et premiss dersom fylkeslegen skal innvilge finansiering.

Fra referatet fremkommer det at fylkesmannen har mottatt positive signaler fra Sametinget, hvor det vises til at det er bred politisk enighet i Sametinget om å arbeide for en egen samisk sykepleierutdanning.

Ikke drøftet økonomisk støtte

Sametingsråd, Henrik Olsen bekrefter overfor NRK Sápmi, at Sametinget tidligere har signalisert støtte til en egen samisk sykepleierutdanning.

– Spørsmålet om økonomisk støtte er ennå ikke behandlet politisk i Sametinget, og jeg kan i dag ikke si noe om utfallet at den behandlingen, sier Sametingsråd, Henrik Olsen.

Uten støtte ingen utdanning

Saksbehandler hos fylkeslegen i Finnmark, Vera Meyer, bekrefter overfor NRK Sápmi at planleggingen av en egen samisk sykepleierutdanning bare kan gjennomføres dersom Sametinget også deltar med en delfinansiering.

Kautokeino kommune, som vertskommune, for en samisk sykepleierutdanning ved Samisk høgskole har søkt fylkesmannen om finansiering av et planleggingsprosjekt.

Troms ikke med

– Fylkesmannen i Troms har meddelt at der så langt ikke har vært interesse for deltakelse i prosjektet fra kommuner i Troms, og at Fylkesmannen i Troms pga. stor arbeidsmengde ikke ser seg i stand til å prioritere deltakelse referansegruppen.

Dette skriver seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Troms, Karina Kolflaath i en mail til referansegruppa.

Hun skriver at Fylkesmannen i Troms vil få orientering om utdanningsprosjektet via Fylkesmannen i Finnmark.