Samisk helsepark: – Samiske hensyn er godt ivaretatt

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner, ved Finnmarkssykehuset mener samiske pasienters behov er godt nok ivaretatt i arbeidet med Samisk helsepark.

SANKS Karasjok

I Karasjok finnes det i dag flere samiske helsetilbud, blant annet Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SANKS).

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Vi mener at hensynet til samisk språk og kultur er tilstrekkelig ivaretatt. Men vi registrerer at de som nå har trukket seg, er uenige. Jeg tenker at det gjør at vi må se nøyere på om alle samiske hensyn er ivaretatt godt nok, og det vil nok bli et spørsmål som tas opp i prosjektet videre, sier Greiner.

Ivar Greiner

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner, ved Finnmarkssykehuset mener allikevel det er grunn til å se nøyere på årsakene og begrunnelsene til at to sentrale samiske representanter har valgt å trekke seg fra arbeidet med realisering av Samisk helsepark. De to begrunner avgjørelsen med at hensynet til samiske pasienter ikke vektlegges i stor nok grad.

Foto: Pressebilde / Finnmarkssykehuset

Gunn Heatta, leder for Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, og overlege Knut Johnsen ved Spesialistlegesenteret i Karasjok valgte i sommer å trekke seg fra det videre arbeidet. De mener seg ført bak lyset i prosjektet og mener den planlagte helseparken i realiteten får helt andre rammer og innhold enn først planlagt.

– Det kan være at de opplever forskjell på hva de har sett for seg, og hva prosjektet faktisk blir. Altså en forskjell på ambisjoner og realiteter. Men helseparken planlegges og bygges i henhold til vedtatte planer, slik besluttet av Helse Nord. Byggeprosjekt og organisasjon bygges i forhold til pasientgrunnlag og befolkningens behov, sier Greiner.

Arkitektskisse av Samisk Helsepark

Skisse av Samisk Helsepark.

Foto: Skjermdump

Må ha inn nye fagfolk

Prosjektet videreføres med en prosjektgruppe uten medisinfaglig personell fra samiske institusjoner, men dette får, ifølge Greiner, ingen umiddelbare praktiske konsekvenser for prosjektet.

– Prosjektgruppa allerede har flere samiske brukere representert. Men vi vil arbeide for å få to nye representanter inn, selv om det nå er uklart når det kan skje. Det beste ville selvsagt være om både Gunn Heatta og Knut Johnsen fortsatte i prosjektet.

– Vi må jo forsøke å bygge opp tilliten til prosjektet og prosjektledelsen, og det eneste vi da kan gjøre er å vise at vi er interessert i alle sine stemmer og innspill til prosjektet.

Har dere vært i kontakt med de som nå har trukket seg for å høre hva som eventuelt skal til for å gjenopprette det de omtaler som manglende tillit og for at de skal fortsette?

– Jeg kan bare bekrefte at vi har mottatt brev fra begge om at de trekker seg fra arbeidet. Det er jo ganske nytt, understreker Greiner. Finnmarkssykehuset ble orientert om saken i juni 2017.