Hopp til innhold

Samisk Donald Duck til 11.000 kr

Førsteutgaven av «Vulle Vuojaš» er nå til salgs på eBay for den nette sum av 11.000 norske kroner.

eBay Vulle Vuojaš

Vulle Vuojaš-samlingen koster 1900 amerikanske dollar på eBay.

Foto: Skjermdump / eBay

eBay er en amerikansk nettbasert auksjonsplass, der du kan kjøpe og selge det meste.

Nylig ble en samling bestående av de 16 første numrene av «Vulle Vuojaš», den samiske utgaven av «Donald Duck», lagt ut for salg.

Auksjonen varer helt til 2. mai. Prisen for å kjøpe hele samlingen (Buyout) er satt til 1900 dollar, som tilsvarer nærmere 11.000 norske kroner. I tillegg er det mulig å skaffe seg samlingen ved å gi bud. Til nå er det kommet inn ett bud, men dette budet er avslått.

Bare utgitt i 2000 eksemplarer

I 1988 fikk det samiske forlaget Jorgalæddji tildelt bevilgninger som sikret at også samene fikk lese Donald Duck og Co eller «Vulle Vuojaš» på sitt eget språk.

Utgivelsen ble godt mottatt, og lidenskapelige Donald-samlere sørget for at førsteopplaget på 2000 eksemplarer ble raskt utsolgt. Men økonomien til Jorgalæddji gjorde det dessverre ikke mulig å fortsette.

I 2003 fikk samiske barn på nytt få more seg over gjengen i Andeby på sitt eget språk. Da ble Vulle Vuojaš gitt ut i bokform .

Historihkár Aage Solbakk ii jáhke diggeášši dagahit sámiid ovdii

Tidligere Vulle Vuojaš-redaktør Aage Solbakk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ikke overrasket

Aage Solbakk var redaktør for den samiske utgivelsen av Donald Duck. Han er absolutt ikke overrasket over at «Vulle Vuojaš»-samlingen allerede har nådd en så høy pris.

– De som samler slikt er nok villig til å betale hva som helst. Jeg husker at de første numrene gikk unna som varmt hvetebrød. Det var nok «donaldister» som kjøpte disse, sier Solbakk.

Donald Duck på samisk var en prøveordning. Det var Samisk kulturråd som bevilget midler. Støtten forsvant og da hadde Jorgalæddji ikke lenger muligheten til å fortsette med utgivelsene. Han tror at sluttsummen på «Vulle Vuojaš»-samlingen kan nå ganske høye summer.

Korte nyheter

 • Leat soabadan stáhtabušeahtta šiehtadallamiin

  Sosialisttalaš gurutbellodat ja ráđđehusbellodagat leat soabadan das man ollu ruđaid geavahit boahtte jagi stáhtabušeahtas, ja makkár doaimmaide vuoruhit ruđaid. Nu duođaštit bellodagaid ovddasteaddjit NRK:ii. Bellodagat almmuhit šiehtadusa otne eahkedis.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Fikk ikke svar hos statsministeren om OEDs troverdighet

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) stilte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spørsmål i Stortingets skriftlige spørretime om Olje- og energidepartementets (OED) troverdighet i oppfølgingen av Høyesterett dom i Fosen-saken.

  OED er satt til å følge opp Fosendommen og menneskerettighetsbruddet som pågår ovenfor samene på Fosen. OED var også departementet som fattet det ugyldige vedtaket. Det er vanskelig å ha tiltro til at det samme departementet som fattet et vedtak i strid med menneskerettighetene, som ble dømt i høyesterett kommer til å foreta en uavhengig oppfølging av høyesterettsdommen. Har statsministeren vurdert å la et annet departement overta ansvaret, hvis ikke, hvorfor ikke?

  Statsministeren valgte å ikke svare på spørsmålet selv. I stedet svarte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

  – Det er ikke uvanlig at et departement eller annet forvaltningsorgan som behandler en sak, kan ha behandlet den samme saken i en tidligere sammenheng. Den klare hovedregelen i norsk forvaltningsrett er at et organs tidligere befatning med et sakskompleks ikke vil være til hinder for at samme organ behandler saken på nytt, eksempelvis i en omgjøringsprosess, svarte Aasland.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Stádabušeahtta soaitá gárvvis

  Dál orrot boahtimen ovttaoaivilii boahtte jagi stádabušeahtas. Sosialisttalaš Gurutbellodat ja ráđđehusbellodagat Bargiidbellodat ja Guovddášbellodat leat šiehtadallan stádabušeahtas. Muhto SG šiehtadallanjođiheaddji, Torgeir Knag Fylkesnes, dadjá NRK:i ahte leat ain áššit mat eai leat čovdojuvvon. Bealit deaivvadit otne Stádaministara kantuvrras, maŋŋel go guhká ikte šiehttadalle. Mihttu lea geargat bušeahttadebáhtain Stuoradikkis duorastaga. Ja šiehtadus sáhttá presenterejuvvot beaivvi mielde.

  SV, Ap og Sp fortsatte forhandlingene om statsbudsjettet for 2023 søndag
  Foto: NRK