Samisk Donald Duck til 11.000 kr

Førsteutgaven av «Vulle Vuojaš» er nå til salgs på eBay for den nette sum av 11.000 norske kroner.

eBay Vulle Vuojaš

Vulle Vuojaš-samlingen koster 1900 amerikanske dollar på eBay.

Foto: Skjermdump / eBay

eBay er en amerikansk nettbasert auksjonsplass, der du kan kjøpe og selge det meste.

Nylig ble en samling bestående av de 16 første numrene av «Vulle Vuojaš», den samiske utgaven av «Donald Duck», lagt ut for salg.

Auksjonen varer helt til 2. mai. Prisen for å kjøpe hele samlingen (Buyout) er satt til 1900 dollar, som tilsvarer nærmere 11.000 norske kroner. I tillegg er det mulig å skaffe seg samlingen ved å gi bud. Til nå er det kommet inn ett bud, men dette budet er avslått.

Bare utgitt i 2000 eksemplarer

I 1988 fikk det samiske forlaget Jorgalæddji tildelt bevilgninger som sikret at også samene fikk lese Donald Duck og Co eller «Vulle Vuojaš» på sitt eget språk.

Utgivelsen ble godt mottatt, og lidenskapelige Donald-samlere sørget for at førsteopplaget på 2000 eksemplarer ble raskt utsolgt. Men økonomien til Jorgalæddji gjorde det dessverre ikke mulig å fortsette.

I 2003 fikk samiske barn på nytt få more seg over gjengen i Andeby på sitt eget språk. Da ble Vulle Vuojaš gitt ut i bokform .

Historihkár Aage Solbakk ii jáhke diggeášši dagahit sámiid ovdii

Tidligere Vulle Vuojaš-redaktør Aage Solbakk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ikke overrasket

Aage Solbakk var redaktør for den samiske utgivelsen av Donald Duck. Han er absolutt ikke overrasket over at «Vulle Vuojaš»-samlingen allerede har nådd en så høy pris.

– De som samler slikt er nok villig til å betale hva som helst. Jeg husker at de første numrene gikk unna som varmt hvetebrød. Det var nok «donaldister» som kjøpte disse, sier Solbakk.

Donald Duck på samisk var en prøveordning. Det var Samisk kulturråd som bevilget midler. Støtten forsvant og da hadde Jorgalæddji ikke lenger muligheten til å fortsette med utgivelsene. Han tror at sluttsummen på «Vulle Vuojaš»-samlingen kan nå ganske høye summer.

Korte nyheter

 • Kárášjoga etnamat gullet FeFoi

  Finnmárkkoopmodat (FeFo) dat galgá hálddašit ja oamastit Kárášjoga guovllu eatnamiid iige Kárášjoga álbmot, nu oaivvilda FeFo vástádusas Finnmárkku meahcceduopmostullui. Kárášjoga álbmot váiddii Kárášjoga eatnamiid hálddašanvuoigatvuođaášši Meahcceduopmostullui geassemánu 10. beaivve. FeFo direktevra Jan Olli dadjá, ahte dat maid advokáhta čállá, lea FeFo čilgehus ja gáibádus Meahcceduopmostullui go dat meannuda ášši. Dál dát ášši lea Mehcceduopmostuolu duohken, dadjá Olli. Finnmárkku kommišuvdna celkkii iežas raporttas 2019 ahte Kárášjoga gieldda eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii.

  Jan Olli
  Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo
 • Nannegoahtá eanageavahanáššiid

  NBR áigu dál buorebut bargat ja nannet boazodoalu eanageavahanáššiid dáfus. Mihttun lea sihkkarastit boazodoallu váldojuvvo vuhtii almmolaš plánain ja nákcet buorebut dustet jearaldagaid mat bohtet boazodoalu vuoigatvuođaid dáfus. Ja danne ohcetge dál guokte ráđđeaddi dáid bargguid doaimmahit.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Seminára Fovsen-duomus

  Oslo universitehta juridihka fakultehta lágida seminára Alimusrievtti stuorrakámmira mearrádusas mas dat celkkii, ahte Fovsen bieggaturbiinnaid huksen ja eatnamiid bággolonisteapmi lea lobihis mearrádusat ja rihkku álgoálbmotvuoigatvuođaid ON artihkkala 27 vuođul. Semináras geahčadit dárkileappot duomu sisdoalu ja makkár váikkuhusat das leat. Seminára lea otne golggotmánu 26. beaivve.

  Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen
  Foto: Linda Bjørgan / NRK