Samisk diktbok vant prisen for Årets vakreste bok

En samisk diktsamling er nå historisk. Aldri før har en samisk bok blitt utnevnt til årets vakreste.

Diktsamling skrevet av Mary Ailonieida, Sombán Mari

DEN VAKRESTE BOKA I 2021: Diktboka er fargerik, og permen er i gull.

Foto: Skjermdump fra koro.no

I 88 år har det blitt delt ut priser til visuelt gode bøker i Norge, og nå har altså en samisk boktittel havnet blant vinnerne.

Diktboka «Beaivváš mánát/Leve blant reptiler» av Mary Ailonieida Somby, Sombán Mari, er altså den aller vakreste boka blant i alt 51 priser. Prisutdelingen foregikk i Oslo onsdag kveld.

Historisk prisvinner

Utdrag fra pressemeldingen fra prisutdeleren Grafill:

«– Det er gledelig at flere av bokverkene som når til topps i år speiler tematikk som preger samtiden. Og i denne endringstiden vi lever i er det på tide at urfolket får plass i Årets vakreste Bøker.

Mary Ailonieida Sombán Mari drar oss med rasende joik og lyrikk inn i rasismen som urfolket her til lands ble utsatt for gjennom 150 år. Med sin vakre og smertefulle diktsamling på både nord-samisk og norsk er årets vakreste bok et praktfullt eksempel på hvordan god bokkunst sammen med et sterkt innhold opphøyes til en større enhet.»

Skjermdump fra nyhetsinnslag

VINNEREN: Mary Ailonieida Somby, Sombán Mari er fra Sirma. Hun er forfatter, dramaturg og billedkunstner.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Vurdering av det visuelle

Årets vakreste Bøker har eksistert siden 1933, og de vurderer ikke bare om en bok ser vakker ut. Både papir, trykk, skrift, tekst, illustrasjon og innbinding tas i betraktning.

Om den samiske diktsamlingen sier juryen følgende:

«En særdeles vakker og konseptuelt sterk bok om en mindre vakker historie om det maktmisbruket den samiske befolkningen har blitt utsatt for. Formspråket i boka søker dog ikke en rural semantikk.

Den går rett på det kontemporære og føles forfriskende. Den er kompromissløs. Den er stolt. Og den jatter ikke.

Rasende og vakre dikt, satt med enkel og presis typografi, djerv fargebruk og besnærende illustrasjoner, en jublende perm i gull og et høyt nivå av bokhåndverk går her opp i en høyere enhet.

Boken er etter juryens mening årets vakreste bok.»

Debuterte med barnebok

Forfatter Mary Ailonieida Somby har skrevet mange bøker, og som forfatter debuterte hun med den aller første samiskspråklige barneboka, Ámmul ja alit oarbmælli i 1976.

Ámmul ja alit oarbmælli ble utgitt i 1976. Forfatter Marry Aslaksdatter Somby, illustrert av Berit Marit Hætta.
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Siden den gang har hun utgitt flere barnebøker, hvorav en av dem ble nominert til Nordisk råds litteraturpris barnebøker; Čerbmen Bizi : girdipilohtta.

Boken finnes på nett

Og hvis du nå fikk lyst til å se hvordan den vakreste boka i 2020 ser ut, så kan du bla i den på nett.

Diktsamlingen er nemlig del av et kunstprosjekt, og finnes på sidene til Norges arktiske universitet. Les mer om diktsamlingen her.

Korte nyheter

 • Moitet bušeahtavuoruhemiid

  Nordkalottfolket (NKF) bellodaga jođiheaddji Toril Bakken Kåven moaitá Norgga Sámiid Riikasearvvi (NSR) go lea bušeahttaevttohusas evttohan lasihit ruđa politihkkariidda. NKF oaivvilda ahte livčče galgat baicca eará doaimmaide atnit ruđa ja lohka áigut ráhkadit alternatiivva bušeahttaevttohusa. Bargiidbellodaga Ronny Wilhelmsen oaivvilda ges ahte ruđain ledje galgat nannet earet eará sámegielat doaimmaid ja buohccedivššároahpu. Loga eanet.

 • Riddu Riđus doalut

  Riddu Riđu lea ráhkkanišgoahtán boahtte gease doaluide sámi lágidemiiguin sihke Olmmáivákkis ja Romssas. Katarina Barruk, stand up šovva Reaškkas ja juovlakonsearta Kajsa Baltoin, dan fállet ovdal juovllaid. Boahttevahkkus besset olbmot Olmmáivákkis vásihit Katarina Barruka ja su joavkku.

  Katarina Barruk
  Foto: NRK
 • Ruhta sámi girječálliide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 250 000 ruvnno searvái Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide. Ruđat galget mannat searvvi doibmii. Searvi vuođđuduvvui 2019:s, ja lea rabas buot sámi girječálliide, sihke čáppagirjjálašvuođas ja fágagirjjálašvuođas, beroškeahttá gielas. Searvvi áigumuš lea ovdánahttit sámi girječálliid ja sámi girjjálašvuođa. Searvvis lea leamaš alla doaibmadássi juo ásaheami rájes, ja dat bargá viidát girjjálašvuođa oktavuođas. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusastis.

  Det stemmes i plenumssalen på Sametinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK