Bokberget ukjent for Jens

Statsminister Jens Stoltenberg sa i dag på Stortinget at samiske barn har krav på læremidler på samisk.

Inga Marte Thorkildsen og Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Under spørretimen svarte han på spørsmål fra Vera Lysklætt (V).

Representanten fra Karasjok spurte om statsministeren ville sørge for at 150.000 samiske lærebøker som i dag ligger på lager , gis til samiske elever.

– Jeg kjenner ikke til at det er 150.000 lærebøker på lager rundt omkring i norske forlag, men det skal jeg ta med tilbake til Kunnskapsdepartementet og be dem undersøke saken, svarte statsministeren.

LES OGSÅ: – Ikke vår oppgave å føre tilsyn

LES OGSÅ: – Kunnskapsdepartementet er udugelig

– Ingen bedring

Venstre-representanten tok utgangspunkt i statsministerens mål for skolen.

Vera Lysklætt, (V)

Vera Lysklætt (V).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– I det håper jeg at han også inkluderer skolen for de samiske elevene her i landet. I den samiske skolen mangler vi og har over lang tid manglet samiske lærebøker. Dette er noe jeg har fokusert på opptil flere ganger i denne salen uten at det har skjedd noen forbedringer av den grunn, sa Lysklætt.

Hun viste videre til at det står rundt 150 000 nye, ferdigproduserte samiske lærebøker lagret på ulike forlagslager rundt omkring.

– Har krav på læremidler

Statsministeren var enig med Lysklætt.

– Jeg mener som spørsmålsstilleren at alle barn i Norge, også samiske barn, har krav på en god utdanning, og at samiske barn har krav på læremidler på samisk.

Stoltenberg viste videre til at regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet om kort tid vil legge fram en egen stortingsmelding om samepolitikken.

– Utdanning er en viktig del av den meldingen for å sikre samer reelt sett samme rett til utdanning som andre deler av befolkningen i Norge, sa Stoltenberg.