Hopp til innhold

Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

– Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

– Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

– Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
Foto: Solveig Norberg / NRK

Korte nyheter

 • Samisk representant i European Film Academy

  Internasjonalt Samisk Filminstitutts direktør, Anne Lajla Utsi i er valgt som styremedlem i European Film Academy.

  – Dette betyr mye for meg personlig, men det betyr også mye for hele den samiske filmindustrien og for vår kamp for å fortelle våre historier. Det at jeg får være med i EFAs styre som samisk representant styrker oss alle, skriver Utsi på sin Facebook-side.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sámi ovddasteaddji Eurohpá filbma akademiijas

  Internašunála Sámi Filbmainstituhtta direktevra Anne Lajla Utsi lea válljejuvvon European Film Academy stivralahttun.

  – Dát mearkkaša ollu munnje persovnnalaččat, muhto dat lea maid mávssolaš olles sámi filbmaindustriijii ja min rahčamuššii muitalit min iežamet muitalusaid. Dat go beasan leat mielde EFA stivrras sámi ovddasteaddjin addá midjiide buohkaide fámu, čalla Utsi iežas Facebook siiddus.

  Anne-Lajla Utsi
  Foto: Sámi Film Institute
 • Elkem olahan šiehtadusa boazodoaluin

  Elkem ja Rákkonjárgga orohat Deanus leaba olahan šiehtadusa nu ahte Elkem beassá viiddidit ruvkedoaimma Juovlavuonas.

  – Mii leat vásihan šiehtadallamiid hui lossadin. Mii addit oasi min guohtuneatnamiin, eatnamiid maid mii livččiimet ieža dárbbašit. Dát šiehtadus čájeha ahte mii dahkat kompromissaid go sáhttit. Muhto dat lea álo gáibideaddji, ja bohtet leat dáhpáhusat gos mii boazodoalu geažil eat sáhte dohkkehit šiehtadusa, dadjá Rákkonjárgga jođiheaddji, Magne Andersen.

  Ruvkke viiddideapmi sáhttá dagahit ahte ruvkii doaibma guhkiduvvo sullii 15 jagiin.

  Elkema ruvkii Deanus lea leamašan doaimmas 1983 rájes. Dál dat addá báikkálaččat birrasiid 50 bargosaji, ja buvttadannákca lea sullii 1 miljovnna tonna (ms) kvárcasihta jahkásaččat.

  Dán čállá Elkem preassadieđáhusas.

  Elkem Tana, Austertana
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK