Sámi girjjálašvuohta skuvllaide

Dál galget Rauni Magga Lukkari "Lex Sápmi" girjji kåseriját gullogoahtit Norgga joatkaskuvllain. Lohkanbottuid fállaba girječálli ja neavttár.

Girječálli Rauni Magga Lukkari

Girječálli Rauni Magga Lukkari

Foto: Anne Olli / NRK

Gula ášši

Joahtigoahtiba Norggas

Rauni Magga Lukkari ja Anita Suikkari johtigoahtiba dál joatkaskuvllaide miehtá Norgga. Doppe fállaba lohkanbottuid mat bisttet ovtta skuvlladiimmu, 45 minuvtta.

Fitnen ruhtadeami prošektii

Soai leaba fitnen "Lex Sápmi kåseri-Live" prošektii ruhtadoarjaga Norsk Forfattersentrummas ja Sámefoanddas. Soai ozaiga ruhtadoarjaga searvat joatkaskuvllaid oahpahusiii, mii gulla kultuvrrii, namalassin "Den kulturrelle skolesekken".

Lohkan dáru- ja sámegillii

Lukkari ja Suikkari lohkába Lex Sápmi girjjis kåserijáid sihke sámi- ja dárogillii. Dasalassin lea Niko Valkeapää ráhkadan dán lohkanboddui musihka mii gullo lohkamiid gaska. Dát musihkka lea cd:s.

Vuorddašeaba bovdejumiid

Iežaska lohkaba dál leat dušše vuorddašeamen bovdejumiid joatkaskuvllaide. Ja sámi guovlluin doaivuba maid bovdejuvvot nuoraidskuvllaide. Soai johtiba dokko gosa bovdejuvvoba.