Hopp til innhold

Sámi balddonasfilbma filbmafestiválas USAs

Sámi balddonasfilbma «Unborn Biru» lea mielde ovtta máilmmi stuorámus filbmafestiválain, Sundance Film Festivalas USAs. Dát balddonasfilbma lea Elin Marakatt vuosttaš filbma ja vuittii maid «Tromsøpalmen» filbmabálkkašumi Romssa Internationála filbmafestiválas (TIFF).

-Lean hui movtta ja čeavlái TIFF filbmabálkkašumiin ja mii leimmet jo ollen deike go gulaimet dien vuoittu birra, lohká Marakatt.

«Unborn Biru» buvttadeaddji Per Josef Idivuoma ja Elin Marakatt dat leaba Utahis gos Sundance Film Festival lea.

- Ávvudeimmet veaháš TIFF «Tromsøpalmen» bálkkašumi go dát han maid lea mu vuosttaš filbma. Marakatt lea okto bargan filbmabargguin njeallja jagi ja jáhkká dien TIFF bálkkašumi, mii lea 5000 euro, geavahuvvot ođđa prošeavttaide.

«Unborn Biru» lea okta 60 filmmas váldon mielde Sundance Film Festival;ii, dušše dat gudni go diehtá man olu filmmat geahččalit dohko beassat searvat, muitala Marakatt.

-Dáppe maid beassá eará álgoálbmot filbmadahkkiiguin deaivvat, ođđa jurdagiid fidnet ja lonohallat vásáhusaid filbmabargguin, loahpaha Elin Marakatt.

Olles jearahallama gulat gaskavahkku Veaigesáddagis.

Elin Marakatt filbma Unborn Biru oaččui Tromsøpalmen bálkkašumi, Film fra nord prográmmas mii gullá Romssa internationála filbmafestiválii. Govas: Unborn Biru muitalusčálli Elin Marakatt.
Foto: Elin Marakatt / Privat

Korte nyheter

 • Team Sápmis gutter spilte uavgjort

  Team Sápmis guttelag spilte i går kveld lokal tid uavgjort 1-1 mot Yukon.

  Dette er første kamp de samiske guttene ikke klarer å vinne under futsalturneringen i årets Arktiske vinterleker, og den første kampen de får mål mot seg.

  Sápmi har før dette slått Nord-Alberta 3-0 og Nunavut 8-0.

  Team Sápmis jenter tapte 1-3 mot Alaska. De har tidligere tapt 1-7 mot Nord-Alberta og vunnet 8-0 mot Nunavut.

  Loga sámegillii

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • Sámegánddat čikče dássálagaid

  Team Sápmi gánddat čikte ikte eahkedis dássálagaid 1-1 Yukon joavkkuin.

  Dá lea vuosttaš čiekčan maid gánddat eai leat vuoitán dán jagi Árktalaš dálveriemuin, ja vuosttaš čiekčan mas leat luoitán moala.

  Sápmi lea dássái vuoitán Davvi-Alberta vuostá 3-0 ja Nunavut vuostá 8-0.

  Team Sápmi nieiddat vuoittahalle 1-3 Alaska vuostá. Sii leat ovdal vuoittahallan 1-7 Davvi-Alberta vuostá ja vuoitán 8-0 Nunavut vuostá.

  Les på norsk

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • En raus foreldrepermisjon bidrar til bedre mental helse, mener forskere

  I løpet av de siste årene har flere nybakte mødre stått fram og fortalt om psykiske problemer knyttet til fødsel og tiden etter.

  Ifølge tall fra FHI rammes mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner i Norge av fødselsdepresjon hvert år. Det vil si mellom 4000 og 8000 kvinner.

  Men nå har svenske forskere utført en stor gjennomgang av tidligere studier som omhandler mental helse og fødselspermisjon. De har funnet oppløftende resultater.

  – Gjennomgangen viser at mødre som hadde en sjenerøs foreldrepermisjon, både i lengde og med lønn, hadde bedre psykisk helse sammenlignet med kvinner uten disse godene, sier Amy Heshmati til NRK.