Sámi báikenamma rievdan

Lea suddu go sámegielat báikenamma, ja mii lea gávdnon ja geavahuvon Ráisssáávžžis mealgat árabut go eará olmmošjoavkkut boahte Ráisáávžái. Nu čállá boazoeiggát, Johan Aslak Logje iežas njeazzegirjjis, ja čijuha Čaragoržii, mas namma lea rievdaduvvon dárogielat Sarafosen nammii.

Čaragorži reivdaduvvui Sarafossen nammii daid joavkkuid bealis geat eai máhte dadjat Č ja Ž bustávaid, dadjá Logje.
Lassin Čárágoržii de dien guovllus leat maiddái eará sullásaš namat, dadjá Logje ja buktá ovdamearkkaid nugomat Čaravarri , Čarajávri ja Čaranjunni. Logje ákkastallá ahte dien nammaášši galggaše sihke báikkálaš ja Sámediggepolitijarat čuovvolit.