NRK Meny

Sámi árbediehtu ovtta sadjái

Sámedikkis ságastallo otne Sámi árbediehtoguovddáža ásaheamis. Sámi Allaskuvllas leat álggahan árbediehtoprošeavtta jo 2008:s. Dálá nuorat ja mánát eai dovdda eaige dieđe nu olu árbevirolaš bivddus ja luonddus vánddardeamis. -Livččii dehálaš ovtta sadjái čohkket sámi árbedieđu go dasa lea nu unnán áddejupmi. Earret eará sámi árbediehtu ja luonddu hálddašeapmi eaba gávnnat álo ja árbevirolaš bivdu sáhttá šaddat láhkarihkkumin unnán dieđu dihte, dadjá sámi árbediehtoprošeavtta jođiheaddji ja sámi allaskuvlla dekána Mai Britt Utsi.