Hopp til innhold

Sámi allaskuvla oažžu 6 millijovnna ruvnno ásahit oahppofálaldagaid Nuorta-Finnmárkkus

Stuoradiggi lea juolludan 6 millijovnna ruvnnu Sámi allaskuvlii. Dainna lea allaskuvla rektor Laila Susanne Vars hui duhtavaš.

– Lean giitevaš go Stuoradiggi juolluda allaskuvlii liige ruđa vai mii beassat hábmet ja álggahit oahppofálaldagaid Nuorta-Finnmárkkus. Sámi allaskuvllas lea leamaš dát áigumuš maŋemuš jagiid, muhto mis lea váilon ruhtadeapmi, dadjá Vars.

Allaskuvllas lea maid mihttun váldit oasi vástidit sámi servodagaid guovddáš máhttodárbbuid ja nannet guovddáš sámi servodagaid ja birrasa. Dán ruhtadeami geažil duohtandahká daid mihttuid ja nannet Sámi allaskuvlla oahppofálaldagaid Nuorta-Finnmárkkus.

Ruhtadeapmi lea oassin aitto mearriduvvon doaibmapáhkas, mas ráđđehusbellodagat ja SG Stuoradikkis leat soahpan juolludit oktiibuot 105 millijovnna ruvnno. Ulbmil ruhtadeami lea ásahit bargobáikkit ja addit buoret fálaldaga Nuorta-Finnmárkku álbmogii.

Nu čállet preassadieđáhusas duorastaga.

Les på norsk.

Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars.
Foto: Marie Louise Somby / Árvu

Korte nyheter

 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK
 • Foxtrot-fierpmádat lea registrerejuvvon guđa politiijaguovllus Norggas

  Kripos duođaštii dán vahkku ahte Foxtrot-fierpmádat doaibmá Norggas.

  – Mii leat dán rádjai registreren doaimmaid olbmuin geain lea gullevašvuohta Foxtrot-fierpmádahkii guđa politiijaguovllus, dadjá Kripos-hoavda Kristin Kvigne.

  Son čatná ášši gos guokte olbmo jávke Tråantes njukčamánus ja narkotihkkaášši Romssas diibmá juovlamánus, Foxtrot-fierpmádaga doaimmaide Norggas.

  – Norggas lea dilli sullii seammalágan go Ruoŧas, gos mis leat duogášolbmot geat ásset olgoriikkas ja geat buori muddui stivrejit organiserejuvvon vearredaguid doppe. Duogášolbmot Ruoŧas stivrejit Tyrkias ja duogášolbmot Norggas fas Marokkos, dadjá Kvigne.

  Vearredahkkin lea duppal riikkavulošvuohta ja danin ii sáhte Norgga politiijat sin váldit gitta, vaikko vel sii leatge ohccojuvvon riikkaidgaskasaččat, lohká son.

  Politiijat deattuhit ahte ii leat seammá dilli gal Norggas go Ruoŧas.

  Loga olles ášši dárogilli.

  Kristin Kvigne, Kripos-sjef
  Foto: Daphne Steketee / NRK