Samfunnsviter: – Er bruddet et spill for galleriet?

Brudd mellom de to partiene i Tysfjord, som har hatt makta de siste fire årene, fører til spekulasjoner om hvem som skal sitte ved roret de kommende fire årene.

Er bruddet mellom TPLs Guttorm Aasebøstøl og Tor Asgeir Johansen i Ap bare et spill for galleriet, s

Er bruddet mellom TPLs Guttorm Aasebøstøl og Tor Asgeir Johansen i Ap bare et spill for galleriet, spør samfunnsviter.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Er bruddet bare et spill for galleriet, undrer en samfunnsviter.

Mandag kveld ble det brudd mellom Arbeiderpartiet (Ap) og Tverrpolitisk liste (TPL) i Tysfjord om makten de kommende fire år. To parti som man regner som et gammelt ektepar. TPL med samtlige på lista fra kommunens østside. Ap med de aller fleste på lista fra østsida av kommunen.

Striden i møtet mandag stod om ordførervervet.

Overrasket

Samfunnsviter og tidligere NRK-journalist Harrieth Aira er overrasket over bruddet mellom de to partiene, som over flere perioder har søkt samarbeid, og nærmest har vært betegnet som uatskillelige.

Harrieth Aira ser for seg flere alternativer til politisk løsning i Tysfjord

Harrieth Aira ser for seg flere alternativer til politisk løsning i Tysfjord

Foto: Privat

– Når vi ser i forhold til forrige valg, er det jo de som har hatt flertallet i kommunen. Og da er det ganske overraskende at de ikke fortsetter dette samarbeidet i kommende periode. Spørsmålet er om dette er virkelig, eller er det et spill for galleriet?

– Det er jo overraskende at både TPL og Ap, som begge er Kjøpsvik-lister, ikke er kommet til enighet. Når man ser på siste periode, har det ikke kommet offisielt fram at det er uenigheter mellom de to listene. De har fulgt hverandre i kommunestyremøtene, og stemt sammen hele valgperioden.

Gi slipp

I dag møtes Felleslista, TPL, Senterpartiet (Sp), Sosialistisk venstreparti og Tysfjord bygdeliste til samtaler. Og Harrieth Aira er klar på at om partene skal komme til enighet, må ett av partiene gi slipp på kravet om ordfører.

– Enten må Felleslista eller TPL gi fra seg kravet om ordførerembetet. Om noen av de to listene ikke krever ordføreren er det mulig å fortsette samtalene. Men dersom begge partene står på sitt om å få ordføreren, da er det et åpent spørsmål om det i det hele tatt blir noe samarbeide der. Da kan det bli brudd der også.

– Men hva kan det partiet få som ikke får ordføreren?

– Der er det mange spørsmål: Om de vil ha varaordføreren, en plass i formannskapet, lede driftsutvalget, eller er det det politiske innholdet som er viktig? Og det store spørsmålet er hvordan man kan endre kommunens drift slik at det blir økonomisk bærekraftig.

Endringer

– Men om det ikke kommer til noe slags enighet?

– Da er muligheten å velge formannskap, for derfra skal jo ordfører og varaordfører velges. Det man spør seg om da er om hva politikerne hegner mest om. Er det posisjonene, eller er det sakene? Og vil de ha endringer?

– Slik vi kjenner Tysfjord er jo kommunens økonomiske situasjon viktig. Og det vil prege kommunens politikk de kommende fire årene. Hva er løsningen der? Vil de ha endringer i politikken som har vært de siste fire årene? Særlig spør jeg TPL siden de har vært i posisjon de siste fire årene, og kommuneøkonomien er slik vi vet. Om vi tror at de vil ha endringer, så vil de kanskje ha en annen politikk. Og hva er nå det? Eller er det å få ordføreren det viktigste?

Seks dager før ordførervalget er det fortsatt svært åpent hvem som blir neste i Tysfjords ordførerga

Seks dager før ordførervalget er det fortsatt svært åpent hvem som blir neste i Tysfjords ordførergalleri.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tre ordføreralternativer

Hvem Tysfjord får som ordfører kommende periode beror på mange ting. Harrieth Aira tror ikke at innbyggerne får svar på dette før den dagen da kommunestyret trer sammen.

Aira ser ikke bort fra at dagens ordfører fortsatt blir sittende.

– Om de ikke er blitt enige om noe den dagen konstitueringen skjer, tror jeg Tor Asgeir Johansen fortsetter som ordfører. Jeg tror nemlig Sv sitter med nøkkelen. Og det står nok om to kandidater: Filip Mikkelsen og Tor Asgeir Johansen.

– John Gunnar Skogvold (Sv) har jo sagt at han føler større tilknytning til Ap enn til Felleslista. Og Sv sier også at de vil ha ordfører og varaordfører fra hver sin side av fjorden.

– Om derimot Filip Mikkelsen skal bli ordfører bør de få en avtale med TPL, og TPL bør da avse sin kandidat som er Guttorm Aasebøstøl. Med da bør jo Felleslista gi noe tilbake til TPL, enten politisk, eller kanskje en posisjon.

Harrieth Aira ser også for seg en tredje kandidat som ordfører i Tysfjord.

– Jeg ser også for meg et tredje alternativ som ingen har nevnt før. Nemlig at Senterpartiet får ordførerembetet. Sp kan få ordføreren fordi Sp kan få en kompromiss-ordfører som de fleste kan støtte.