NRK Meny
Normal

Kommune til egen varaordfører: – Dette er ditt ansvar, rydd opp

Avfallet er av forurensende og forsøplende art, mener Tana kommune.

Hartvik Hansens hyttegamme på fjellet

Slik ser det ut på branntomta på fjellet i Tana. Området heter Jeaggaš.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Hartvik Hansen på sitt kontor på rådhuset i Tana

Hartvik Hansen har fått brev fra sin arbeidsgiver.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hartvik Hansen er blant samfunnstoppene i Finnmark: Varaordfører i Tana, sametingsrepresentant og styremedlem i Finnmarkseiendommen. Nå pålegges 64-åringen å rydde opp.

– En forurensingssak

Tanaværingen disponerer en hytte-gamme i et område på fjellet nordvest for Båteng. I løpet av vårparten i fjor brant dette ned. 26. september i fjor var Statens naturoppsyn (SNO) på befaring.

– Gammen var brent ned. I brannruinene var det og rester etter en campingvogn som har stått ved siden av gammen. Et gammelt bilvrak var satt igjen. Både branntomten og området rundt «gammen» er i en slik forfatning at dette i tillegg er en forurensningssak, skriver Bjørn-Hugo Kristoffersen i SNO i rapporten.

SNO ønsket tilbakemelding på hvilken måte saken følges opp på.

– Videre ønsker vi en avklaring fra politiet og kommunen på hvilke meldeplikt eier/brukere av byggverk i utmark har vedrørende brann.

Fra branntomta i Jeaggaš i Tana

Brannen har ødelagt det meste som var ved hyttegammen til Hansen.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Kommunen: – Ditt ansvar

Nå har utviklingsavdelingen i Tana sendt et pålegg til Hartvik Hansen.

– Avfallet er både av potensielt forurensende og forsøplende art, skriver avdelingsleder Svein-Ottar Helander i brevet.

Kommunen anser Hansen som ansvarlig for oppryddingsarbeidet ettersom han har søkt FeFo om tillatelse til å plassere en gumpi og ei fiskerbu på stedet.

– Du har dermed tatt på deg ansvaret for opprydningsarbeidet, og varselet om pålegg stiles derfor til deg. Tana kommune varsler herved at kommunen vurderer å pålegge deg, i medhold av forurensningsloven om å foreta en opprydning, heter det i brevet.

Oppryddingen må skje innen 1. november.

– Tilbakemeldingen må inneholde en beskrivelse av avfallsfraksjoner og mengde avfall samt kopi av kvittering for at du har levert avfallet til godkjent mottak, skriver avdelingsleder Svein-Ottar Helander.

Branntomta

Dette må Hartvik Hansen ha ryddet opp innen 1. november.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Politietterforskning har hindret opprydding

Varaordfører Hartvik Hansen beklager at de ikke har kunnet rydde tomta tidligere.

– På grunn av politietterforskning har vi ikke kunnet gjøre noe på branntomta tidligere. Først nå er den blitt frigjort for opprydding, forklarer Hansen og legger til:

– Det er også en naturlov som sier at rydding på en branntomt midt på vidda, ikke kan skje om vinteren.

Lover å rydde opp

Han understreker at han ikke var alene om å eie hytta. Denne hadde han sammen med søsknene arvet etter foreldrene. Den nedbrente hytta var forsikret i Tryg Forsikring. Ifølge Hansen vil selskapet også stå for oppryddingsarbeidet.

– Dette vil bli gjort i den nærmeste tida, lover Hansen. Han sier det er vanskelig å vite hva som er årsaken til hyttebrannen.

Selv ble Hansen klar over brannen 1. juli i fjor på vei forbi hytta til et fiskevann.

– Det var en ubehagelig følelse, noe som mange andre i Tana også har fått tidligere, svarer Hansen.

Gamme-hytta på fjellet ovenfor Båteng er nemlig ikke den første gammen som er blitt offer for brann i Tana.