NRK Meny
Normal

Samferdselsminister besøker Tana

Samferdselsminister bruker sommerferien til å undersøke hvordan det står til med motorveien E6.

Ketil Solvik-Olsen

Norges samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), kjører den 2600 km lange motorveien gjennom Norge, fra sør til nord. Han vil sjøl se blant annet om hvordan veien er, og i morgen er han fremme ved Tana. Der vil det da bli diskutert om hvordan utfordringer det er med E6 og med den nye planlagte broen.

Mandag startet han fra Bodø, og i morgen kjører han gjennom Karasjok, Tana og til slutt er fremme ved veisende i Kirkenes.

Frank Ingilæ

Ordføreren i Tana kommune, Frank Ingilæ.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Helt naturlig å diskutere

Ordføreren i Tana, Frank Ingilæ vet ikke hvor stor nytte det vil være med dette besøket i forhold til kommunes utfordringer, men håper å få høre at de vil få pengestøtte fra staten.

Ingilæ sier det er bare helt naturlig at de vil diskutere de emnene med samferdselsministeren.

– Det er helt klart at den nye tanabru, er et tema som har vært drøfta nu i svært lang tid, og det at vi kommer til å ta det opp med Samerdselsministeren, er en helt selvfølge, sier Ingilæ.

Solvik-Olsen forteller at de vil prøve å framskynde mange viktige veiprosjekter, men de må da en god oversikt over situasjonen før de faktisk kan begynne å bruke penger og prioritere.

Tanabru, Tana bru

Dagens Tana bru.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– De har håp at de har fått byggestart allerede i 2015, og da vil det si at da må det på statsbudsjettet før neste år, sier ordfører Ingilæ.

Detaljregulering for Tana bru

vegvesen.no står det at Tana kommunestyre vedtok i møte den 21. februar 2013 detaljregulering for E6 Tana bru.

Detaljreguleringen legger til rette for etablering av ny bru over Tanaelva med tilhørende veg- og trafikkløsninger. Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru. Eksisterende bru skal fjernes.

Detaljreguleringen legger også til rette for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom sentrum og friluftsområdene på både vest- og østsiden av elva. Det statlig sikra friluftsområdet, mest kjent som «Fiskestanga», blir berørt av tiltaket. Området skal erstattes av et areal som ligger rett sør for dagens område.