Her er valgresultatene

Nedenfor får du resultatene krets for krets.

Resultatene leveres av Statistisk sentralbyrå.

9.796 stemmer er talt opp. 13.902 personer er stemmeberettigede ved ametingsvalget.

Valgkrets 1 - Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Antall stemmeberettigede: 2.224. Antall fremmøtte: 1.686. Fremmøteprosent: 75.8.

Valgkrets 1

Parti

Forhåndsst.

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn.

Sp

29

78

4.6

 

DnA

221

604

35.8

Árja

17

123

7.3

 

Frp

69

161

9.5 

Høyre

34

96

5.7

 

NSR/SfP

112

363

21.5

SFF

18

73

4.3

 

Felleslista

21

112

6.6

0

Ofelaš

21

76

4.5

 

Valgkrets 2 - Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets

Antall stemmeberettigede: 3.566. Antall fremmøtte: 2.891. Fremmøteprosent: 81.1.

Valgkrets 2

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent 

Mandatprogn

NSR

210

522

18.1 

2

Sp

32

101

3.5

 

SfP

81

180

6.2

 

DnA 

243

536

18.5

Árja 

189

586

20.3

Frp 

52

130

4.5

 

Høyre

46

165

5.7

1

Fastb. 

34

127

4.4

 

Flyttsam. 

240

447

15.5

2

KrF 

17

51

1.8

 

13

46

1.6 

 

Valgkrets 3 - Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Antall stemmeberettigede: 1.976. Antall fremmøtte: 1.346. Fremmøteprosent: 68.1.

Valgkrets 3

Parti

Forhåndsst.

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn

NSR

74 

163

12.1

Sp 

28 

79

5.9

 

DnA 

128

326

24.2

2

Árja 

38 

127

9.4

1

Frp

96 

235

17.5

1

Høyre 

27

74

5.5

 

SV 

21

62

4.6

 

SFF 

17

101

7.5

 

Nordkal. 

82

179

13.3

Valgkrets 4 - Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets

Antall stemmeberettigede: 1.984. Antall fremmøtte: 1.310. Fremmøteprosent: 66.0

Valgkrets 4

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent 

Mandatprogn. 

NSR 

136

458

34.3

Sp 

23

101

7.6

 

DnA 

133

450

33.7

Árja 

17

86

6.4

 

Frp 

40

140

10.5

1

Høyre 

17 

40

3.0 

 

SFF 

16

59

4.4

 

Valgkrets 5 - Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets

Antall stemmeberettigede: 1.410. Antall fremmøte: 917. Fremmøteprosent: 65.0.

Valgkrets 5

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent

Mandatprogn

NSR 

166

437

47.7 

3

Sp 

28 

71

7.7

 

DnA

106

226

24.6

Frp 

41

68

7.4

0

SFF 

15

60

6.5

 

Sjaddo 

32

55

6.0

 

Valgkrets 6 - Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Antall stemmeberettigede: 884. Antall fremmøtte: 540. Fremmøteprosent: 61.1.

Valgkrets 6

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent 

Mandatprogn

NSR

116

161

29.8

Sp

23 

34

6.3

 

DnA

109

177

32.8

1

SFF 

14

22

4.1

 

ÅSG 

90

146

27.0

Valgkrets 7 - Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets

Antall stemmeberettigede: 1.858. Antall fremmøtte:1.082. Fremmøteprosent: 58.2

Valgkrets 7

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn

NSR

229

304

28.1 

1

SfP 

44

82

7.6

 

DnA 

236

314 

29.0

2

Árja 

51

69

6.4

 

Høyre 

63

76

7.0

 

SFF 

16

18 

1.7

 

SBS 

169

219 

20.2

1

Landsoversikt

Antall stemmeberettigede: 13.902. Antall fremmøtte: 9.796. Fremmøteprosent: 70.5.

Landsoversikt

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Stemmediff.i forh.til valg05 

Prosent 

Diff.valg 05

Mandatprogn.

NSR

931

2045

-306

20.9

-5.5

11 (-5)

NSR/SfP

112

363

+363

3.7

+3.7

2

Sp

163

464

-138

4.7

-2.0

0 (-1)

SfP

125

262

-83

2.7

-1.2

1

Ap 

1176

2633

-210

26.9

-5

14 (-4)

Árja 

312

991

+991

10.1

+10.1

3

Frp 

298

734

+533 

7.5

+5.2

3 (+3)

Høyre

187

451

+232 

4.6

+2.2

 

SV

21

62

-244 

0.6

-2.8

 

SFF 

96

333

-111

3.4

-1.6

 

Fastb. 

34

127

+127 

1.3

+1.3

 

Fellesl. 

21 

112

+112

1.1

+1.1

 

Flyttsame 

240

447

 +447

4.6

+4.6

2

KrF

17

51

+51 

0.5

+0.5

 

Nordkal. 

82 

179

+179

1.8

+1.8

1

Ofelaš 

21

76

+76 

0.8

+0.8

 

SBS

169

219

+56 

2.2

+0.4

1

Sjaddo 

32

55

+55 

0.6

+0.6

 

Venstre

13

46

-16 

0.5

-0.2

 

ÅSG

90

146

+146 

1.5

+1.5

1