NRK Meny
Normal

Et helt nytt valg

Nye valgkretser. Færre sametingsrepresentanter. Bare forhåndsstemmer i kommuner med få personer i valgmanntallet. Mye er nytt med sametingsvalget 2009.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Valget skjer søndag 13. og mandag 14. september 2009 samtidig med stortingsvalget.

Etter valget er det 39 representanter fra sju valgkretser fra hele Norge i Sametinget.

Nye valgkretser

Valget i 2009 er det sjette. Det første Sametinget ble valgt i 1989.

For første gang er det gjort store endringer i forbindelse med valget. Lovendringene ble foretatt 27. juni 2008. Målsetningen er blant annet å øke deltakelsen, og gjøre at mandatfordelingen samsvarer bedre med avgitte stemmer.

Helt siden begynnelsen har det vært 13 valgkretser, og fra alle er det valgt inn tre representanter. Totalt 39 mandater. Ved valget i 2005 ble det lagt til fire utgjevningsmandater slik at antall representanter er 43 i perioden 2005-2009.

Norge er delt inn i sju valgkretser:

39 representanter

Sametinget kommer til å ha 39 representanter etter valget i 2009.

Statskog åpner for Sametinget

39 representanter skal inn på Sametinget etter valget i september 2009.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samtlige valgkretser er sikret to mandater; totalt 14. De resterende 25 mandatene fordeles mellom kretsene på grunnlag av antallsførte. Kretser med mange manntallsførte vil dermed sikre seg flere representanter på Sametinget.

Antall manntallsførte i de ulike kretsene vil kunne påvirke på mandatfordelingen i de kommende valgene.

Bare forhåndsstemmer

I svært mange kommuner i Norge kan sametingsvelgerne bare avgi forhåndstemme.

Dette gjelder for kommuner hvor det er færre enn 30 manntallsførte. Disse må med andre ord avgi forhåndsstemme fra og med mandag 10. august 2009 og fram til og med fredag 11. september 2009.

Folk som bor i kommunene hvor det er færre enn 30 manntallsførte, vil dermed ikke kunne avgi stemme på valgdagen.

LES OGSÅ: Resultatet klart valgnatta

Kommuner med flere enn 30 manntallsførte skal foreta foreløpig opptelling av stemmene lokalt. Resultatene rapporteres til et felles elektronisk valgnattsystem på samme måte som det gjøres for stortingsvalget.

Flere detaljer om valgkretsene

Valgkretser

Valgkrets

Manntallet 2005

Stemmer 2005

Valgmanntall 2009

Mandater 2009-2013

1. Østre valgkrets

2.140

1.634

6

2. Ávjovári valgkrets

3.521

2.610

9

3. Nordre valgkrets

1.736

1.199

6

4. Gáisi valgkrets

1.799

1.331

6

5. Vesthavet valgkrets

1.226

891

5

6. Sørsamisk valgkrets

721

524

3

7. Sør-Norge valgkrets

1.395

919

4

12.538

9.108

39