6. Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Valgkretsen består av 75 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget i 2013. Det er en mer enn i 2009. Listene nedenfor er fra 2009.

Utsikt over Grønningen i Snåsa
Foto: Grethe Smestad

Kommunene i Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy og sørover, kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, Surnadal og Rindal kommuner i Møre- og Romsdal fylke og Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke er med i valgkretsen.

Her er alle kandidatene

Alle 634 kandidater

Her er resultatet fra valget i 2009:

Valgkrets 6

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent 

Mandatprogn

NSR

116

161

29.8

Sp

23 

34

6.3

 

DnA

109

177

32.8

1

SFF 

14

22

4.1

 

ÅSG 

90

146

27.0

Røros

Røros er en av kommunene som er med i valgkrets 6.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Disse kommunene hadde 731 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 524 stemme (71,6%) i 2005.

Foreløpig oversikt pr. 30. juli 2009 viser at det er 878 personer i manntallet: 452 menn og 426 kvinner.

Det totale innbyggertallet i kommunene som er med i valgkrets 6 er 514.244 (1.7.2008). 0,14% av innbyggerne i kommunene var oppført i samemanntallet i 2005.

Denne valgkretsen er omtrent det samme som valgkrets 12 - Sørsame-området ved siste valg.

Slik ble stemmene fordelt i 2005

Den nye valgkretsen består av den tidligere kretsen Sørsameområdet.

Stemmene og mandatene i denne kretsen ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2009 - Valgkrets 6
Foto: Mikkel Sara / NRK

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

159

1

NSR

184

1

Åarjel læstoe

139

1

Andre

16

Korte nyheter

  • 97 koronasmittede på sykehus

    Tirsdag var 97 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på sju pasienter fra dagen før.

    21 av pasientene får respiratorbehandling, og 31 ligger på intensivavdeling.