Sametingsrepresentant vil samle all lulesamisk fjernundervisning

Han tror flere elever vil ønske opplæring i samisk og at retten til opplæring i og på samisk vil sikres på en bedre måte enn hva tilfellet er i dag.

Lars Filip Paulsen

Sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen, Høyre.

Foto: Harrieth Aira / NRK


– Jeg registrerer at det nesten hver høst er utfordringer med å få fjernundervisningen på plass. Og det er en viktig sak som forelder Amund Eriksen har tatt opp, sier sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen, Høyre.

– Merkverdig ordning

Amund Eriksen fra Mo i Rana har påpekt mangler ved fjernundervisningen for sine barn etter at tilbudet ble flyttet fra Árran – lulesamisk senter.

Han har opplevd at tilbudet noen ganger har uteblitt og en periode hyrte han selv inn privat lærer som kunne undervise hans barn da det ikke var lærer å oppdrive.

I dag er det Árran – lulesamisk senter har ansvaret for fjernundervisning i lulesamisk på videregående skoles nivå, mens Bodø kommune v/Bodø naturskole har ansvaret hva gjelder grunnskolen. Undervisningen i regi av Bodø kommune kom i gang først i forrige uke på grunn av vansker med å fremskaffe lærer.

Eriksen mener derfor at fjernundervisningen for grunnskole må tilbakeføres til Árran - lulesamisk senter der undervisningen var de første årene da hans barn begynte med fjernundervisning.

– Det var feil å flytte undervisningen bort fra Árran. Jeg tror det er forskjell på fjernundervisning og vanlig klasseromsundervisning. Det må være et fagmiljø til stede og en kultur i bunn rettet opp mot fjernundervisning, og det koster antakelig litt mer, sa Eriksen til NRK tidligere denne måneden.

Eriksen får nå full støtte fra sametingspolitiker Lars Filip Paulsen som synes ordningen slik den i dag er organisert er merkverdig.

– Jeg synes det er underlig at Árran skal tilby fjernundervisning kun overfor elever i videregående skole, og Bodø naturskole skal tilby fjernundervisning for elever i grunnskolen. Det er merkverdig, sier Lars Filip Paulsen.

– Legg all undervisning til én institusjon

Paulsen mener tiden nå er moden for å etablere ett senter hvor all fjernundervisning i lulesamisk foregår.

– Vi må allerede nå løfte tanken og etablerer ett senter som tilbyr fjernundervisning i lulesamisk. Slik blir fag- og kompetansemiljøet større, og utfordringer ved sykdom og lignende kan møtes ved at fagmiljøet er større og systemet ikke blir så sårbart. Slik kan også retten til opplæring i og på samisk sikres på en bedre måte, og flere elver vil ønske opplæring i samisk, sier Paulsen.

– Skape et stabilt og robust miljø

Árran-direktøren er åpen for en løsning der all fjernundervisning legges til Árran – lulesamisk senter.

Men han vil ha Tysfjord kommune med på laget.

Árran og Lars Andreassen

Árran-direktør Lars Andreassen.

Foto: sander Andersen/NRK / NRK

– Det vi trenger er et stabilt miljø som er forutsigbart, og som leverer kvalitet i undervisningen. Men ikke minst at undervisningen er stabil, slik at vi ikke skal trenge å lete etter lærere hver høst. Vi ser for oss en løsning der Tysfjord-miljøet får tilbakeført retten til grunnskoleundervisning. Det betyr ikke at Árran – lulesamisk senter skal drive dette alene, men at Árran skal kunne drive undervisningen i et nært samarbeid med Tysfjord kommune og Drag skole, sier Árran-direktør Lars Andreassen.

Andreassen tror at ressursene må samles.

– Lulesamisk er et såpass lite språkmiljø. Skal vi få bygd et ordentlig og robust fjernundervisningsmiljø så må vi samle kreftene. Og jeg tror også at de som ønsker å jobbe med dette ønsker at det skal være et stabilt og forutsigbart språkmiljø. Dette kan bidra til at antall elever øker, og da må vi også tenke på elevene som har rettigheter som de kanskje ikke får i dag. Samisk fjernundervisning som helhet vil tjene på at vi skaper et slikt robust språkmiljø, sier Lars Andreassen.