NRK Meny
Normal

Sametingsrådet: – Bra intiativ

Sametingsrådet støtter initiativet fra Lars Filip Paulsen og ser nødvendigheten av at flere instanser kommer på banen.

Leder for barnefestivalen, Henrik Olsen.
Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

– Det tror jeg er et bra initiativ. Her må flere instanser på banen, og det er snakk om å gi drahjelp til Tysfjord kommune fra flere hold slik at man kan få prosjektet på banen igjen, sier Sametingets visepresident Henrik Olsen.

Det sier han etter at opposisjonspolitikere har bedt om et hastemøte med ulike offentlige instanser med sikte på å få videreført prosjektarbeidet.

– Beklager stopp i planarbeidet

Sametinget beklager at formannskapet i Tysfjord stoppet prosjektarbeidet.

– Vi mener det er sterkt beklagelig at det foreløpig ser ut for at planene om det flerkulturelle distriktsmedisinske senteret skrinlegges. Vi støtter fortsatt ideen, og mener den både er god og nødvendig. Sametinget har vært inne og støttet prosjektet økonomisk i en tidlig fase, sier Henrik Olsen.

Han viser til at prosjektet kom til etter et lokalt initiativ.

– Dette er ett av de prosjektene som vi ser har et potensial og det er et prosjekt som er veldig godt forankret lokalt, initiativet kommer fra samene i det lulesamiske området, sier Olsen.

Han mener at kommunen er forpliktet til å legge forholdene til rett for et slikt tilbud.

– Den samiske befolkningen i Tysfjord og Nord Salten har utvilsomt behov for helse- og sosialtjenester som tar hensyn til samisk språk og kultur og kommunene har plikt til å tilrettelegge for likeverdige tjenester når slike behov foreligger. Prosjektet slik det var skissert var et godt utgangspunkt for å sikre samene i regionen et tilpasset likeverdig helsetilbud, sier Olsen

Sametingsrådet hilser dialogmøte velkommen.

– Så snart som saken er kommet på vårt bord som politikere, så vil vi respondere og deltar gjerne i et dialogmøte der flere parter er med.

– Fylket: Drøft saken med fylkesrådslederen

Nordland fylkeskommunes næringsråd var i Tysfjord tidligere i uka i forbindelse med åpning av flerbrukskai på Drag.

Arve Knutsen og Tor Asgeir Johansen

Arve Knutsen

Foto: Harrieth Aira / NRK

Fylkesråden for næring, Arve Knutsen er forsiktig med å si noe om saken.

– Jeg skal ikke blande meg bort i dette. Jeg vet bare at fylkeskommunen har vært med å legge penger på bordet for å utrede saken, men jeg vet for lite til å si noe om hvorfor prosjektet ikke ble vedtatt slik det var. Men jeg vil gi Tysfjord kommune det rådet at når dem møter fylkesrådsleder Tomas Norvoll så kan dette være en sak å diskutere.

– Noen ganger må man kanskje gå sammen flere for å få ting til, så derfor vil jeg anbefale at man tar en prat med vår fylkesrådsleder for å få en god dialog om saken, sier Knutsen.